گزارش کوتاهی ازبرگزاری کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران

political

کنفرانس شورای دموکراسی خواهان

برلین – یوسف کـُر : نخستین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران در۱۸.نوامبر۲۰۱۷ برابر با ۲۷آبان۱۳۹۶ درشهر کلن آلمان برگزارشد. سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن” یکی از ده تشکیلاتی بود که دربرگزاری کنفرانس بطور مستقیم شرکت داشت.

کنفرانس برای اعلام موجودیت شورای دموکراسی خواهان با اعلام یک دقیقه سکوت به خاطر جان باختگان راه آزادی و دموکراسی درایران وهمچنین قرائت تسلیت نامه جان باختگان زلزله ی اخیر برنامه کاری خود را درساعت ۱۰ونیم شروع نمود. سخنرانان درچند پنل ه مجموعه گفتارهای خود در پیرامون موضوعات مورد توافق درمنشوری هشت ماده ای باعنوان: توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان مردمان ایران، را بطور فشرده بیان نمودند وقطعنامه پایانی به دو زبان فارسی وانگلیسی خوانده شد.
من بهمراه دو عضو دیگر “سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن” یعنی درهیات نمایندگی سه نفره درکنفرانس شرکت داشته در نوبت خود در پنل که أدمینی آنرا آقای زارع از “جبهه دموکراتیک ایران” بعهده داشتند سخنرانی کوتاهی کردم. همانطور که درآنجا هم گفتم بعلت کوتاهی وقت تنها به چند نکته بطور تاکیدی اشاره کرده دریکی دو مورد توضیحاتی هم دادم که بیشتر جنبه جلب توجه حضار شنونده برچند نکته مهم را داشت. این کار بیشتر بخاطر اعلام شدن بعنوان دبیر “سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن” صورت گرفت.

ادامهٔ مطلب »

Advertisements

از ۶۰ و ۷۰ «خونین» تا ۸۰ و ۹۰ «سبز»؛ تکلیف تاریخ با او چیست؟

هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی

رادیو فردا: از آن لشکری که به «عشق رهبر» آمده تا این یکی که به «عشق اکبر» آمده. از آن هایی که نماد «خواص بی بصیرت» می دانندش، تا گروهی که حامی جنبش سبز و پشتیبان «اعتدال» می پندارندش و در سوی دیگر میدان، دیگرانی که می گویند «دست های آلوده به خون» او تطهیرناپذیر است.

واکنش ایرانیان به مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی نماینگر شکافی عمیق میان قطب هایی کاملا متضاد در جامعه امروز ایران بود.

برای گروهی، تیره-روشن هاشمی رفسنجانی با ۸۸ و آن نماز جمعه معروف رقم می خورد؛ نماز جمعه ای که او را برای بخشی از این گروه قهرمان کرد و برای بخشی دیگر، خائن. برای گروهی دیگر اما تکلیف او از همان دهه ۱۳۶۰ و نیمه اول ۷۰ روشن شده؛ سال هایی که «سیاه ترین» توصیفش می کنند و نقش او را در اعدام های پر شمار و اتهام دست داشتن در ترور و قتل، نابخشودنی.

در این میان البته گروهی دیگر هستند که می گویند چاره ای نیست. میانه را می گیرند و می گویند نباید فراموش کرد اما باید فرصت داد.

آیا فرصت دادن جایز است؟ یا کارنامه افراد می تواند جایی در میانه کار، برای همیشه بسته شود؟ تکلیف تاریخ با هاشمی رفسنجانی چیست؟

در این برنامه دو تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند: از نیویورک مجید محمدی و از پاریس تقی رحمانی

«گلصحراد»-دا، تورکمنصحرا شئغئرسارا یئسی عیدی اونق

سحنسرای ترکمن عیدی اونق

سخنسرای ترکمن عیدی اونق

مصاحبه ماهنامه «گلصحرا» با سخنسرای «ترکمنصحرا» عیدی اونق

 ماهنامه گلصحرا: مصاحبه گر- غفاربردی اصفهانیانی:

ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺮ ﻗﻮﻡ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﻼﻯ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻰ  ﻭﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﻯ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ .ﻋﻴﺪﻯ ﺍﻭﻧﻖ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻯ ﺷﻌﺮ  ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮﺍ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺳﺒﻚ ﺧﺎﺹ  ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺪﻯ ﺍﻭﻧﻖ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭﺵ ﺩﺭﭘﻰ ﻛﺸﻒ ﺍﻓﻖ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ  ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻴﺪﻯ ﺍﻭﻧﻖ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻌﺮ ﺗﺮﻛﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ .

ﮔﻞ ﺻﺤﺮﺍ: ﺁﻗﺎﻯ  ﺍﻭﻧﻖ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻳﺪ؟

ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ 9331 (ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ) ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺍﻭﻧﻖ ﻳﻠﻘﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺷﺮﻕ ﺁﻕ ﻗﻼ  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻡ . ادامهٔ مطلب »

چرا بازار فروش لباس هاي سنتي تركمن راكد مانده است؟

نویسنده: آوغولطاغان ساتلقی

نویسنده: آوغولطاغان ساتلقی

گلستان نیوز: به گزارش «گلستان ما» به نقل از «ساحل گميشان»، ساتلقي تحققيق خود در مورد علل ركود بازار لباسهاي سنتي تركمن را براي ما ارسال كرده است.

ساتلقي يكي از دانشجويان گميشاني علاقه مند به لباسهاي سنتي تركمن در تحقيقي به بررسي آسيب شناسي لباسهاي سنتي تركمن پرداخت كه در ادامه آورده شده است.

الف- عنوان تحقیق: بررسی آسیب شناسی فروش لباسهای سنتی ترکمن

نام دانشجو: اوغول تقان

نام خانوادگی: ساتلقی

رشته تحصیلی: پژوهش هنر

ب- بیان مسئله: اگر بخواهیم طرحهای لباس مدنظر بازار فروش داشته باشد باید صنعت طراحی لباس در زمینه نیازسنجی جامعه از علوم انسانی استفاده و بر طبق نیاز روز اقدام به طراحی لباس کنند.

پوشش سنتی به عنوان یکی از مؤلفه های هویتی نباید کنار گذاشته شده و لازم است لباسهای سنتی-ایرانی براساس نیاز نسل امروز طراحی شود. ادامهٔ مطلب »

ترکمن‌ها و عرب‌های ایران و انتخابات مجلس نهم

تحریم انتخابات سال 1392

تحریم انتخابات سال 1392

دویچه وله:

عرب‌های ایران با تظاهرات اعتراضی به صفوف نخستین تحریم‌کنندگان انتخابات مجلس پیوستند. پیش‌بینی می‌شود ترکمن‌ها نیز در انتخابات مجلس مشارکت فعالی نکنند.

احزاب و گروه‌های عمده‌ی سیاسی وابسته به اقلیت‌های قومی کرد، بلوچ و آذری انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را تحریم کردند. برخی از گروه‌های سیاسی ترکمن که در خارج فعالیت می‌کنند نیز به این تحریم‌ها پیوستند. ترکمن‌های ایران که همیشه به نامزد‌های انتخاباتی اصلاح‌طلب رای داده‌اند، این‌بار حضور کم‌رنگی در انتخابات نهم مجلس خواهند داشت.
به گفته‌ی یوسف عزیزی بنی‌طرف، عضو کانون نویسندگان ایران، عرب‌های ایران جزو نخستین تحریم‌کنندگان انتخابات بودند و برای حقوق ملی و قومی خود و همچنین برای تحریم «انتخابات غیرآزاد و ناعادلانه» مجلس تظاهرات کردند.
ترکمن‌های ایران چه می‌گویند؟ ادامهٔ مطلب »

مصاحبه با یوسف کـُر در بارۀ کنفرانس حقوق اقلیت های اتنیکی و دینی در مقر UN در ژنو

گفتمان

گفتمان

گفتمان ترکمنها: رشید آ.:… در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور با تکیه بر ارگان های سرکوب چه برخورد خصمانه و بی رحمانه ای با معترضین و فعالین راه آزادی، دموکراسی، بویژه نسبت به ملیتهای محروم دارد. ولی وقتی که کار به پاسخگوئی بر آنها در سازمان ملل متحد کشیده می شود. در مقابل جهانیان قرار می گیرد و حکام موظف می شوند هیأت نمایندگی اعزام داشته در صدد پاسخگوئی برآیند…..

****

وبلاگ گفتمان ترکمنها: آقای یوسف کـُر! با اجازه تان سئوال اول را ضمن تشکر از پذیرفتن این مصاحبه، چنین طرح میکنم:  شما بعنوان یک ترکمن، برای شرکت در اجلاسی که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار گردیده، چند روزی را درآن شهر بودید. این نشست به چه مناسبت و در را بطه با چه موضوعی برگزار شد ؟ … ادامهٔ مطلب »

نگاهی به تاریخچه سینمای ترکمنستان

آناگل آنا قلیوا -خلق آرتیست

آناگل آنا قلیوا -خلق آرتیست

سایت جیحون :

سینمای ترکمنستان که با تأسیس ترکمن فیلم در ۱۹۶۱ نهادینه شد، ابتدا در ۱۹۲۶ در عشق‌آباد، پایتخت کشور، آغاز شد. در میان نخستین فیلم‌هائی که در آنجا ساخته شد، تشنگی‌های زمین (۱۹۳۰) از یولی رایزمن، یک مستند سینمائی دربارهٔ احداث یک کانال در دل بیابان، برای استودیوی وُستک – کینو را می‌توان نام برد، که نخستین فیلم ناطق شوروی نیز محسوب می‌شود. چون در سال ۱۹۳۱ روی آن گفتار و موسیقی گذاشتند. تا دههٔ ۱۹۶۰ با این یک استثناء تنها معدودی فیلم قابل ذکر در این کشور تولید شد، تا آنکه در این دهه کارگردان‌های تعلیم‌دیدهٔ VIGIK از جمله، بولات منصورُف (متولد ۱۹۳۷) و حاجی‌ قلی نارلِیف (متولد ۱۹۳۷) کار خود را در صنعت سینمای ترکمستان آغاز کردند. نخستین فیلم منصورف، رقابت (۱۹۶۳) – ضمناً نخستین فیلم سینمائی یک کارگردان بومی – به جنگ طولانی قبایل ترکمن با کردهای ایرانی پرداخت که فیلمبرداری آن را نارلیف بر عهده داشت. این دو کارگردان بار دیگر در فیلم رفع تشنگی (۱۹۶۷)، اقتباسی از یک رمان روسی دربارهٔ کندن یک کانال مدرن در بیابان‌های قراقوم، و فیلم دختر ب
رده (۱۹۷۰) همکاری کردند، که فیلم اخیر را معمولاً بهترین فیلم مشترک آن دو می‌شناسند. ادامهٔ مطلب »

مصاحبه دکتر رضا مریدی اوّلین نماینده ایرانی-کانادائی انتخاب شده در انتخابات مجلس فدرال کانادا در تلویزیون کانادا

Reza Moridi the First Iranian-Canadian Elected to Legislature

گفتگوی ترکمن صحرا مئدیا با یونس شاملی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و موضوع اتحاد نیروها

یونس شاملی

یونس شاملی

  کنگره فدرال ایران : تعریف از نیروی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و مسئله اتحاد نیروهای اپوزیسیون و علل عدم تحقق جبهه واحد ضد دیکتاتوری و مشکلات و راه حل های آن ، موضوعاتی هستند که آنرا در قالب چند سئوال با برخی از فعالین سیاسی کشورمان در میان گذاردم.
ترکمن صحرا مئدیا

سئوال اول من اینست که امروز چه تعریفی را میتوان از نیروی اوپوزیسیون جمهوری اسلامی ( مذهبی و غیر مذهبی) ارائه داد و معیار شما در این تعریف و بشمار آوردن افراد و شخصیتها و جریانات سیاسی در طیف این اوپوزیسیون چیست ؟
پاسخ: اپوزیسیون سیاسی نظام جمهوری اسلامی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛
دسته اول، شخصیتها و نیروهای سیاسی داخل جمهوری اسلامی که امروز خودشان را اصلاح طلب (خاتمی، کروبی و…) و مصلحت گرا (موسوی، رفسنجانی…) میخوانند و جنبش سبز و اعتراضات بعد از انتخابات خرداد 88 را صرفا منتصب به خود میکنند. ادامهٔ مطلب »

… و چه دلپذیراست، دیدار با دوستان قدیمی

خوجه نفس نیوز: این پست را به مقاله ای از احمد مرادی سردبیر سایت ترکمنتصحرا مدیا اختصاص دادیم که در حول و حوش دیدار و ملاقات با یکی از دوستان و همسنگرانش بعداز سی سال  در خارج  از کشور اتّفاق افتاده است. وی تأثیر و تجربه های این ملاقات را طی مقاله زیر ارائه داده است که نکات قابل تأمّل و تعـمّـقی در آن وجود دارد که مطالعه آن خالی از لطف نیست. شما را به مطالعه آن دعوت میکنیم:

اجمد مرادی:

حدود سی سالی و شاید هم بیشترباشد که او را ندیده بودم، خبر آمدنش را شنیده بودم، قبل از دیدارمان در این فکر بودم که آیا به لحاظ شکل و قیافه و فکر تغییری کرده و آیا من میتوانم او را با دیدنش دوباره بشناسمش و اگر چنین نشود ، چطور میتوانم از زیر بار این شرم و خجلت خلاص شوم، زیرا برخی دوستانی که او را قبلا میشناختند و دوباره دیده بودند، بمن گفتند که فلانی خیلی عوض شده و ما بزحمت او را شناختیم. ادامهٔ مطلب »

فضل الرحمن اوریا نظام آخوندی تهران را بی‌نهایت فاسد و در حال از هم فروپاشیدگی دانست!

فضل الرحمن اوریا و گوینده ای نظام آخوندی تهرانتوضیحات: دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰، مجری «شبکه خبر» صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آقای اوریا درباره «توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان» سوال کرد، اما گفت‌و‌گوی فضل الرحمن اوریا (فیلم را ببینید)، (توضیح خوجه نفس نیوز: لینک داده شده پس از مدّتی گویا مورد هجوم هکرها قرار گرفته یا اتقاق دیگر، با مشکل روبرو شده است. لذا ما ضمن تجدید تصویر، شما را جهت دیدن فیلم و گزارش به این لیینک راهنمائی میکنیم)، کارشناس مسایل سیاسی افغان و خبرنگار در کابل با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نیمه‌کاره ماند.این خبرنگار در همان دو دقیقه اول از نقش ایران و پاکستان در ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان سخن گفت و مجری برنامه سخنان او را قطع کرد. فضل الرحمن اوریا، به دویچه وله گفت: « قرار بود ۲۰ دقیقه صحبت ‌کنم که فقط ۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه از آن پخش شد. ۱۷دقیقه و چند ثانیه دیگر به من بده‌کارند. اگر شبکه‌ی خبر بقیه صحبت من را پخش نکند، مجبور هستم به خاطر اعاده‌ی حیثیت خود به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد مراجعه و شکایت کنم.»

متن کامل این گفتگو با شبکه دویچه وله به شرح زیر است: دویچه وله: داستان مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ چه طور شد که برای این گفت‌و‌گو از شما دعوت کرده بودند؟فضل الرحمن اوریا: روز دوشنبه گذشته، شبکه‌ی خبری دولت ایران برای یک برنامه ۲۰ دقیقه‌ای زنده، پیرامون اوضاع افغانستان و منطقه از من دعوت کردند تا صحبتی داشته باشیم و مسائل را تحلیل کنیم. .. ادامهٔ مطلب »

هنر ترکمن‌های ایران از مکزیکوسیتی تا استانبول

افتتاحیه نمایشگاه عظیم بردی گوکی
افتتاحیه نمایشگاه عظیم بردی گوکی
در «کوجک جکمه جه» استانبول – فوریه ۲۰۱۱

دویچه وله: عظیم بردی گوکی، نقاش، مینیاتوریست و آهنگساز ترکمن ایرانی است که نمایشگاه مینیاتور وی در شهر استانبول افتتاح شد. دویچه‌وله همزمان با افتتاح نمایشگاه این هنرمند که تا ۲۰ فوریه (اول اسفند) ادامه خواهد یافت، با وی گفتگو کرد.

عظیم بردی گوکی در سال ۱۳۴۵ در شهر گنبدکاووس در خانواده‌ی هنرمند ترکمن بدنیا آمد. وی کار هنری خود را از سن ۱۶ سالگی آغاز کرد. در سن ۲۰ سالگی برای نخستین بارمدرک مدرسی ممتاز در خطاطی را اخذ کرد.
در مینیاتور وی سبک خاص خود را بوجود آورد. او در دانشگاه‌های ایران از جمله در دانشگاه «شاهد» در تهران تدریس کرد.
جهت شنیدن این مصاحبه به اینــجا کلیک کنید!
نوشته شده در مصاحبه ها, هــنــر. برچسب‌ها: . Leave a Comment »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: