تبریکات نوروزی سال ۱۳۹۸– ۱۳۹۸-نجی یئل نو روز بایرامی قوتلاغی ***Nowruz Gutlagy-Happy Newruz Bayram

ترکمنلرده نوروز بایرامی (ارکنه گون)

ترکمنلرده نوروز بایرامی (ارگنه گون)

خوجه نفس نیوز:

نوروز بایرامی بارچانگئزا قوتلی بولسئن!

HAPPY NEWRUZ BAYRAM CELEBRATE!

NOWRUZ BAÝRAMY BARÇAŇYZA GUTLY BOLSYN!

С НАСТУПАЮЩИМ HOBPУ3 БАЙРАМOM!

***

یتیپ گلیأن تأزه یئل نوروزبایرامئنی بارچانگئزا قوتلاماق بیلن ، سیزه و ایچری ماشغالا اوجاغئنگئزا جان ساغلئق و آغزئبیرلیک هم آلئپ باریان مقصاتلی ایشلرینگیزده اوستونلیک آرزو ادیأریس!…

Ýetip gel‎‎ýän täze ýyl Nowruz baýramyny barçaňyza gutlamak bilen, size we içeri-maşgala ojagyňyza jan saglyk we alyp baryanmaksatlyňyzda üstünlik hemra bolsyn!…

فرا رسیدن سال نو شمسی (جشن نوروز) را ضمن تبریک، به شما و کانون گرم خانواده تان، آرزوی سلامتی و اتّخاد، همچنین در فعّالیّتهای آرمانخواهانه و هدفمندتان پیروزی یار و یاورتان باشد. …!

خوجه نفس نیوز –  Hojanepes News

Advertisements

قوربان بایرامئنگئز قوتلی بولسئن!

باغشی نوازندگان تورکمن در عید قوربان

باغشی نوازندگان تورکمن در عید قوربان

«قربان بایرام»؛ بزرگترین عید اسلامی در میان مردم ترکمنستان

سایت: آیغئت: عید قربان یا همان قربان بایرام در کشور ترکمنستان یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی بوده و مردم این کشور آداب و رسوم خاصی برای گرامیداشت این عید دارند.

آیغیت به گزارش خبرگزاری فارس در عشق آباد، در کشور ترکمنستان به عید قربان «قربان بایرام» می‌گویند، آنان نماز «بایرام نامازی» را در روز اول عید سعید قربان در کلیه مساجد ترکمنستان اقامه و سپس مسلمانان این کشور آسیای مرکزی گوسفند، بز، گوساله یا شتری را قربانی می‌کنند، عید قربان پس از عید سعید فطر بزرگ‌ترین عید ملی و مذهبی کشور ترکمنستان به شمار می‌رود.
ادامهٔ مطلب »

تبریکات نوروزی سال ۱۳۹۷– ۱۳۹۷-نجی یئل نو روز بایرامی قوتلاغی

نوروز بایرامی بارچانگئزا قوتلی بولسئن

!HAPPY NEWRUZ BAYRAM CELEBRATE! – NOWRUZ BAÝRAMY BARÇAŇYZA GUTLY BOLSYN! – С НАСТУПАЮЩИМ HOBPУ3 БАЙРАМOM!

یتیپ گلیأن تأزه یئل نوروزبایرامئنی بارچانگئزا قوتلاماق بیلن ، سیزه و ایچری ماشغالا اوجاغئنگئزا جان ساغلئق و آغزئبیرلیک هم آلئپ باریان مقصاتلی ایشلرینگیزده اوستونلیک آرزو ادیأریس!…
Ýetip gel‎‎ýän täze ýyl Nowruz baýramyny barçaňyza gutlamak bilen, size we içeri-maşgala ojagyňyza jan saglyk we alyp baryanmaksatlyňyzda üstünlik hemra bolsyn!…
فرا رسیدن سال نو شمسی (جشن نوروز) را ضمن تبریک، به شما و کانون گرم خانواده تان، آرزوی سلامتی و اتّخاد، همچنین در فعّالیّتهای آرمانخواهانه و هدفمندتان پیروزی یار و یاورتان باشد. …!

بدین مناسبت این روز را با شعری از شاعری نامعلوم، باستقبال میرویم:

نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید
آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام، شمایید!
آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن گنبد گردنده ی آرام شمایید!
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره ی تورک و من و نام شمایید!
عشق از نفس گرم شما تازه کند جان افسانه قورقود و زهره ایّام شمایید!
هم مهر و محبّت هم دمـکده ی عشق، هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید!
امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!
گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید

تبریکات سال نو میلادی– میلادی تأزه یئل قوتلاغی-i! 2017-nji yyl Gutlagy-Happy New Year – ۲۰۱۷

عشق آباد شأهری

عشق آباد شأهری

۲۰۱۷-نجی میلادی تأزه یئل بایرامی همأنگیزه قوتلی بولسئن!

2017-nji TAZE ÝYLY BAÝRAMY GUTLY BOLSYN!

С НАСТУПАЮЩИМ 2017 НОВЫ ГОДОМ!

HAPPY NEW YEAR 2017!
***************
یتیپ گلیأن ۲۰۱۷-نجی تأزه یئل بایرامئنی همأنگیزه قوتلاماق بیلن، سیزه و ایچری ماشغالا اوجاغئنگئزا جان ساغلئق و آغزئ بیرلیک هم آلئپ باریان مقصاتلی ایشلرینگیزده اوستونلیک آرزو ادیأریس!ه
Ýetip gel‎‎ýän 2017-nji täze ýyl baýramyny hemmäňize gutlamak bilen, size we içeri-maşgala ojagyňyza jan saglyk we alyp barýan maksatlaryňyzda üstünlik arzuw edýäris!
فرا رسیدن سال نو میلادی ۲۰۱۷ را ضمن تبریک، به شما و کانون گرم خانواده تان، آرزوی سلامتی و اتّحاد، همچنین در فعالیتهای روزمره تان پیروزی آرزومندیم.

Во время 2017 прибытия Новогоднее поздравление к Вам и Вашему любящей семье, крепкого здоровья и единства, а также в своей повседневной деятельности, что мы желаем вам всяческих успехов.

أثناء وصول ۲۰۱۷ من تحية العام الجديد لك ولعائلتك المحبة، والصحة الجيدة والوحدة، وكذلك في الأنشطة اليومية الخاصة بك أننا قادرون على الفوز

During the 2017 arrival of the New Year greeting to you and your loving family, good health and unity, as well as in your daily activities that we wish you can to win.

Hojanepes 2017 – خوجه نفس ۲۰۱۷


تأزه یئلئنگ بوساغاسئندا – Täze ýylyň bosagasynda

تورکمن کولتور اوجاغی – Türkmen Kultur Ojagy

حورماتلی ایلدشلر! 2015-نجی میلادی یئلئنگ آرالاشماغی بیلن بیزینگ کولتور اوجاغئمئز 18 یاشاپ، اؤز 10-نجی دؤور (ایکی یئللئق) ایشینه باشلایار. شول سبأپلی بیز تأزه یئلئنگ مبأرک گونلرینینگ شانئنا یازئلجاق بول برکتلی ساچاغئنگ باشئندا تأزه دؤورینگ مدیریّت توپارئنئنگ سایلاوئنی هم گچیرمگی معقول بیلدیک.

سیزی تویس یورکدن بو اویشملنگه چاغئریارئس.

سیزی اونگا یا میهمان حکمینده قوشولئپ، یا-دا، آغضا بولوپ سایلاپ هم سایلانئپ بیلرسینگیز!

دوشوشئغئمئزئنگ:

یری:  کؤلن خیابان آللرولتشاووس کرُنر 77,50823 ،

زامانی: یکشنبه ساغات 11:00 , 11.01.2015

حورمات بیلن، تورکمن کولتور اوجاغی – e.V., مدیریّت توپاری, کؤلن, 30.11.2014

Hormatly ildeşler! 2015-nji milady ýylyň aralaşmagy bilen biziň Kultur Ojagymyz 18 ýaşap, öz 10-njy döwür (iki ýyllyk) işine başlaýar. Şol zerarly biz täze ýylyň mübärek günleriniň şanyna ýazyljak bol bereketli saçagyň başynda täze döwrüň müdiriýet toparynyň saýlawyny hem geçirmegi makul bildik.
Sizi tüýs ýürekden bu üýşmeleňe çagyrýarys!
Siz oňa ýa myhman hökmünde goşulyp, ýa-da agza bolup saýlap hem saýlanyp bilersiňiz!
Duşuşygymyzyň:
Ýeri: Allerweltshaus Körner Str. 77, 50823 Köln
Zamany: Ýekşenbe, 11.01.2015, sagat: 11:00- 15:00
Hormat bilen, Türkmen Kultur Ojagy– e.V., Müdiriýet topary, Köln, 30.11.2014

 

 

تبریکات سال نو شمسی– نو روز بایرامی قوتلاغی *** Nowruz Gutlagy-Happy Newruz Bayram

تبریکات سال نو – نوروز قوتلاغی

تبریکات سال نو – نوروز قوتلاغی

      خوجه نفس نیوز:

نوروز بایرامی بارچانگئزا قوتلی بولسئن!

HAPPY NEWRUZ BAYRAM CELEBRATE !

NOWRUZ BAÝRAMY BARÇAŇYZA GUTLY BOLSYN !

С НАСТУПАЮЩИМ NOWRUZ БАЙРАМ !

  یتیپ گلیأن تأزه یئل نوروزبایرامئنی بارچانگئزا قوتلاماق بیلن ، سیزه و ایچری ماشغالا اوجاغئنگئزا جان ساغلئق و آغزئبیرلیک هم آلئپ باریان مقصاتلی ایشلرینگیزده اوستونلیک آرزو ادیأریس! غوی بو یئل بایرامچئلئغی دربند خلقلارئنئنگ ا آزاد ادیجیلیک خلق گویجینینگ اوستینلیک غازانان یئلی بولسئن!

Ýetip gel‎‎ýän täze ýyl Nowruz baýramyny barçaňyza gutlamak bilen, size we içeri-maşgala ojagyňyza jan saglyk we alyp baryanmaksatlyňyzda üstünlik hemra bolsyn! Goý bu ýyl baýramçylygy derbent halklarynyn Azat Edijilik Halk Güýjiniň üstünlik gazanan ýyly bolsyn!

فرا رسیدن سال نو شمسی (جشن نوروز) را ضمن تبریک، به شما و کانون گرم خانواده تان، آرزوی سلامتی و اتّخاد، همچنین در فعّالیّتهای آرمانخواهانه و هدفمندتان پیروزی یار و یاورتان باشد. .. و آرزومندیم که عید امسال با پیروزی نیروهای آزادیبخش خلق ها همراه و همگام گردد!

خوجه نفس نیوز –  Hojanepes News

سال نو میلادی بر همگان مبارک باد! – Merry Christmas

سال نو میلادی بر همگان مبارک باد! - Merry Christmas

سال نو میلادی بر همگان مبارک باد! - Merry Christmas

آرازا بایرامی قوتلی بولسین – کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

آرازا بایرامی قوتلی بولسین

آرازا بایرامی قوتلی بولسین

توتیلان آرازلار ، قیلینان عبادت لار وآیدیلان ایسلگ – آرزولار قبول بولوپ، گلجک یئللارا آمان- اسن یتیلسین .

مقدس آرازا آیی وبایرامی همه لر اوچین خیر و برکت لره سبأپ بولسین دییپ آرزو اتیاریس.

تورکمن خالقی نینگ مدنی وسیاسی اُجاغی

آلمان، انگلستان وکانادا فیلیال لاری

سال نو را با استقبال بهار احمدی همساز میشویم

بهار دلنشین
بهار دلنشین

بهار احمدی: کمال طبیعت، زایش مجدد نور، همبستری پیچک و ساقه، نیشتر بذر بر جان خاک، همهمه ی بی صدای جوانه ها، همان زیبایی مطلق و مطلقا زیبایی، همان بهار که تا پای مستی ات پیش می راند که هر چه عاشقتر،بد مست تر و هرچه بد مست تر، معشوق تر.

-I would like to congratulate the new year of Iranians to all my friends who aren’t Iranian and don’t have “Eid”, and I bet you will like it .Cause the nature of spring is love and evolution and everybody likes them.

-Je voudrais féliciter célébrer de Nowrouz en Iranienne a tous mes amis qui ne sont pas Iranienne et n’ont pas Eid, et Je parie qu’il vous plaira. Parce que la nature du printemps est l’amoure et l’évolution et vous l’aimez. ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در مناسبتها. برچسب‌ها: . 1 Comment »

فرا رسیدن عید قوربان بر همگان مبارکباد!

عیدقربان

نوشته شده در مناسبتها. برچسب‌ها: . Leave a Comment »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: