نسیم بشارت بالنده همدلان صحرا


شماره 5 نشریّه همدلان صحرا

تورکمنصحرا – پنجمین شماره نشریّه فرهنگی، اجتماعی تشکّل «همدلان صحرا» منتشر گردید!

د.خ.اونق: از جمله خبرهائی که در این هفته رایحه خوش نسیم امید بخش همدلان صحرا را در صحرای ترکمن منتشر نمود و اوّلین نهال خود را در این نوروز صحرا بر زمین کاشت، انتشار اوّلین شماره نشریّه «همدلان صحرا» بود که نشر آن نهال امید خیلی از مشتاقان صحرا را بر زمین امید نشاند. این امر واقعه ای مسرت بخش است. خبری که رایجه خوش آن دل هر ترکمن غربت نشین و عزلت نشین داخل و خارج را نیز بوجد آورد و آن آرزوئی که زمانی در دل هر ترکمن هویّت طلبی برای دست یافتن آن می تپید، امروز عملی ساخت. ضمن تقدیر از دست اندرکاران زحمتکش این تشکل همراه با ارگان زیبای انتشاراتی آن اجمالی بر مطالب خوب این نشریّه وزین می اندازیم. دوستان دست اندرکار 2 صفحه از مطالب آن را برایم ارسال نمودند که بر همین دو صفحه اکتفا می کنیم.

بنظر می رسد نمای جلد بیرونی آن با طراحی زیبائی که مبین اهداف و دغدغه های اهالی و دست اندرکاران متخصص آن باید باشد، صفحه آرائی شده است. نام نشریّه همنام با عنوان تشکّل بدرستی انتخاب شده و همدلی دلسوزان اهالی را که مدّت زمان زیادی در پی پر کردن خلاء چنین تشکلی تلاش شبانه روزی داشته اند، عملی ساخته است. سریرگ جلد بیرونی همراه با نام نشریّه لوگوی زیبای آن با طرحی مختصر امّا پر مفهوم که با «گؤل» زیبا و تاریخی ترکمن مزیّن شده است که همرای بودن اهالی را در درد مشترک شان نمایان می سازد. همچنین گل رز که در زمینه سه رنگ پرچم مانند سربرافراشته است نماد نیکی و رنگارنگی اقوام و مشارکت عمومی را در اهداف تشکلی است که با نیّات نیک قدم بر این عرصه گذاشته است. در سمت راست دعوت به همکاری از اهالی دلسوز و ذیل آن رسمیت تقویم مورد استناد درج شده است. زیر نام نشریّه تعلّق و احاطه نشریّه را بر دو استان شمالی کشور و ایمیل ارتباطی مندرج است. در سمت چپ سربرگ نشریّه نام صاحب امتیاز و چاپخانه هم نشانی دفتر نشریّه همراه با شماره تلفن های تماس و عنوان طراّح زحمتکش آن مندرج است. زیر نام نشریّه مربوط به مشخّصات سال، شماره، تاریخ و مطابقت تقویمی آن با سایر تقاویم هم ارزش نشریّه نشان داده شده است.

مقاله سارسماز اونق (د.خ.اونق)

در ستون های زیرین آن آبستراکتی مختصر از نویسندگان نشریّه به همراه نام و تصویر نویسنده داده شده است که این اطلاعات مختصر بار درونی نشریّه را اعلام می دارد. همچنین در لایه پائینی آن عنوان مقاله ای که در زمینه سبز رنگ گنجانیده شده است که در مورد ایجاد شرایط انسجام اهالی را در هیئتی واحد فرا می خواند. در وسط صفحه تصویر قطاری مدرن که رشد صحرا را همگام با پیشرفت های جهانی و به عنوان پل ارتباطی دنیا با کشورهای شمالی صحرا، در سال های اخیر نشان می دهد که این تحولات رشد تساعدی منطقه را بعداز فروپاشی قدر قدرت توتالیتار شوروی بدنبال داشته است که قبل از آن این منطقه از دو جانب به صورت مناطق استراتژیکی غرب و شرق مورد کنترول شدید و به حالت ایستائی درآمده بود. با آزاد سازی کشورهای بلوک شرق و با ایجاد روابط همه جانبه با این کشورها منطقه مرزی بویژه شهر اینچه برون پیشرفت چشمگیری با ایجاد بازارهای مرزی حاصل نموده است و رضایت بیننده از این تحولات به دنبال دارد. طبق وظایف و احساس مسئولیّتی که رسالت نشریّه را می رساند بخش عمده جلد اختصاص به حوادث سیل و اعلام کمک و همیاری اهالی را به سیل زدگان صحرا به همراه تصاویری چند اختصاص داده شده است که در اولویّت قرار گرفتن این بخش از فعالیّتها را مسئولانه اعلام می دارد. همچنین فعالیّت های شهری و اقدامات نوسازی و گسترش شهری نیز جهت جذب گردشگران به منطقه را که از جمله دغدغه های این تشکل می باشد، آرایش یافته است.
می رسیم به ص. دوّم نشریّه. در هریک از سر صحافی نشریّه لوگوی زیبای آن همچنان مزیّن شده است. در میاندرج هر کدام از سربرگ صفحه نیز تشریح تعلّق نشریّه نیز با عنوان «ماهنامه فرهنگی – اجتماعی استان های گلستان و خراسان شمالی» و سمت چپ آن تاریخ نشر آن مندرج است. و این امر بلحاظ سندیّت صفحات نقش اساسی بازی می کند!

صفحه 4 از شماره 5 همدلان صحرا

در این صفحه از همدلان صحرا که در آن مطالب در سه ستون متناسب آرایش یافته اند. در ستون سمت راست مقاله ای از روزنامه نگار تیزبین صحرا لطیف ایزدی که قلم رسای وی مورد توجّه همگان است، در مورد اوّلین نشر همدلان صحرا مندرج است. لطیف ایزدی مراتب قدردانی و زحمات تلاشگر این تشکل که همزمان با آن موفق به دریافت مجوز این ارگان انتشاراتی نیز شده است، می نماید. مهندس عبدالغفار رادمهر از جمله شخصیّت های سیاسی – اجتماعی صحرا که ما شاهد سخنرانی های کوبنده ایشان در دفاع از آداب و رسوم و حقوق ملی و هویّتی اهالی صحرا که تأثیرگذارترین سخنان را در تریبون ملت ابراز می دارد، می باشیم. همچنین فراگیری این تشکل همراه با ارگان نشریاتی آن در تمام اکناف صحرا و موانعی که گسترش روزافزون شبکه های رسانه های مجازی در نشر کاغذی اسناد در نشریات انجام می پذیرد، عزم راسخ دبیر کل مجمع همدلان صحرا را در انتشار نشریّه می ستاید، کاملاً ستودنی است و اما باید اذعان نمود که اسنادی که در شبکه های رسانه های مجازی منتشر می شود، قابل مقایسه با اسنادی که بصورت نشریّه یا مکتوب کاغذی به انجام می رسد، نیست. اسناد کاغذی ماده ای است قابل لمس که قابل مقایسه با اسناد گذارا، طبقه بندی نشده و ناپدید شدنی مجازی نیست و این نیز واقعیّتی انکار ناپذیر است. از این جهت هیچ نگرانی در انتشار نشریّه نباید به خود راه داد.
همچنین لطیف ایزدی در مورد انتخابات مجلس دهم نیز اشاره کرده است که برای ما یادآور کسب رای اکثریت اهالی به مهندس رادمهر، ولیکن به جای وی انتصاب شخصی غیر ترکمن به مجلس با ناامیدی اهالی همراه بود. این عملکرد نابجای اهالی قدرت در همان ایّام نزد مردم مظلوم ما منعکس گردید. این واقعه نه تنها ارزش و اعتبار مهندس را در بین اهالی کم نکرد، بلکه موجب مردمی تر شدن و کارآئی وی را در بین مردمش افزود. این قسمت با تبریک و آرزوی تداوم نشریه از جانب این روزنامه نگار مستعد باتمام می رسد.
در ستون زیر اطلاعیّه شورای هماهنگی انجمن ها و جمعیّت های فرهنگی و هنری ترکمن صحرا همراه با تصویری از عارف بلند پایه مختومقلی فراغی درج شده است که تلاش، تداوم و جدیّت این تشکل را انعکاس می دهد.

صفحه 2 از شماره 6 همدلان صحراَ

در ستون میانه صفحه مقاله ای با عنوان «مجمع همدلان صحرا؛ بمثابه تشکلی هویّت بخش» از آقای عظیم قرینجیک درج شده است که مجموعاً اهداف و تلاش در به رسمیّت شناخته شدن هویّت ملّی ترکمن و ایجاد فضائی دموکراتیک همچنین اشاره وی بر محور تعریف دگرهای هویّتی نه بر اساس سلایق و علایق قومی و سیاسی بلکه بر اساس قوانین پذیرفته شده حقوق شهروندی و تکثرگرائی ملیّتی در یک جامعه متکثّری چون ایران رنگارنگ تعریف شود و برابر حقوقی همه قومیّت ها به رسمیّت شناخته شود. و ایجاد فضای ناگزیر دموکراتیک از الزامات این روند از برهه زمانی آن است؛ اشاره می شود که برجستگی این نوشته را دربر دارد. همچنین بی سابقه بودن رشد روز افزون مطالبات هویتی اقوام و ملل در شرایط امروز جوامع ایران و ناتوانی پاسخ گوئی به رسم گذشته به این مطالبات، تجاربی است که این تشکل با درنظر گرفتن آن دغدغه های اصلی خود را بر تحقق جامعه ای مدنی و دموکراتیک قرار دهد. و حقوق همگان و مشارکت جمعی را از هر صنف و گرایشات را محملی برای دموکراسی بداند، از اظهارات پویای این نویسنده محترم است. در پاراگرف نهائی با در نظر گرفتن شرایط امروز جامعه در گذار به دموکراسی بالکل برابر با دیگر اقوام و بلاخص برای ترکمن ها در دستیابی و تحقق مطالبات برحق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ترکمن با آرزوی توفیق در راهی که تشکل همدلان صحرا برگزیده است این متن زیبا باتمام می رسد.
بدین ترتیب تا آخر صحافی این شماره از نشریّه همدلان صحرا با مطالب روز که دلات بر مسائل و مشکلات منطقه و ترکمنصحرا گره خورده است، خوانندگان را به سوی خود جلب می کند.
در پایان به مدیر مسئول نشریّه جناب آقای مهندس عبدالغفّار رادمهر، ویراستار آن خاتنم اشتری، طراح و صفحه آراء عایدی وکیلی همچنین روابط عمومی حامد دلیجه هم امور درج آگهی ها و تبلیغات آن آقای وحید دلیجه آرزوی طول عمر و سلامتی داریم و برایشان موفقیّت در بسط و گسترش رسانه های نوشتاری و مطبوعاتی آرزومندیم.

تورنتو – دکتر خانگلدی اونق – 26/م اگوست

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: