انديشمندان تركمن – (برگرفته از كتاب ديباچه اي بر تاريخ اسلامي تركمن تاليف: امانقليچ شادمهر)

آمانقلیج شادمهر مدرس و پژوهشگر ترکمن

آمانقلیج شادمهر مدرس و پژوهشگر ترکمن-ترکمنصحرا

نوشته آ. شادمهر: تركمن‌ها در توسعه و اعتدال انديشه‌ي اسلامي نقش به‌ سزايي داشتند. اين حضور پر نقش، دليلي بر عقيده راسخ و ايمان قوي آنها است. تركمن‌ها كه از روزگار ديرين در تركستان مي‌زيستند، انديشمندان بزرگي را پرورش دادند كه با نام تركستاني معروف شده‌اند. تركستان آن عصر و روزگار پرورشگاه بزرگ انديشه و مورد توجه ملل اسلامي بوده و در دامان آن انديشمندان بزرگي پرورش يافته‌اند كه نبوغ آنها منجر به بالندگي فرهنگ و انديشه اسلامي شده است.
ارزش علمي مدارس بخارا و خيوه
كمتر از مدارس حرمين شرفين نبوده است.
انديشمندان تركمن-  برگرفته از كتاب ديباچه اي بر تاريخ اسلامي تركمن تاليف: امانقليچ شادمهر)
تركمن‌ها در توسعه و اعتدال انديشه‌ي اسلامي نقش به‌ سزايي داشتند. اين حضور پر نقش، دليلي بر عقيده راسخ و ايمان قوي آنها است. تركمن‌ها كه از روزگار ديرين در تركستان مي‌زيستند، انديشمندان بزرگي را پرورش دادند كه با نام تركستاني معروف شده‌اند. تركستان آن عصر و روزگار پرورشگاه بزرگ انديشه و مورد توجه ملل اسلامي بوده و در دامان آن انديشمندان بزرگي پرورش يافته‌اند كه نبوغ آنها منجر به بالندگي فرهنگ و انديشه اسلامي شده است. ادامهٔ مطلب »

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: