گفتگویی کوتاه با آقای نظرلی پیرامون هشتمین جلسه مجمع عمومی کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال در شهر لندن


هشتمین اجلاس کنگره ملیتهای ایران فدرال

هشتمین اجلاس کنگره ملیتهای ایران فدرال

گفتمان ترکمنها:

نظرلی: بی شک قبل از همه در تعیین سرنوشت هر ملیتی، فعالین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش مهمی ایفا میکنند. اما سالهاست که جامعه ترکمن و دیگر ملیتهای ایرانی بر علیه حکومتهای مستبد مبارزه میکنند و سرکوب میشوند. سالهاست که ما شاهد آن هستیم که در ترکمن صحرا فعالین فرهنگی با تمام نیرو بر علیه سیاست استحاله فرهنگی و زبانی مبارزه ای خستگی ناپذیر پیش گرفته اند. … فراموش نکنیم که در عرصه سیاست، قدرت و نیرو در تعیین جایگاه و نتیجه معادله سیاسی نقش مهمی ایفا میکند. من آینده این اتحاد را نه تنها درخشان، بلکه شرکت فعال نیروهای سیاسی ترکمن را در آن امری لازم و ضروری میدانم. شکی نداشته باشید که در چارچوب جامعۀ سیاسی ایران، تامین حقوق ملی و سیاسی تنها از کانال اتحاد تمامی نیروهای عدالت خواه و دمکرات و بخصوص اتحاد و همبستگی استوار ملیتهای تحت ستم آن میگذرد.

وبلاگ گفتمان ترکمنها:

آقای نظرلی اطلاع یافتیم که شما در هشتمین جلسه مجمع عمومی کنگره ملیتهای ایران فدرال که در شهر لندن تشکیل شده است، شرکت داشته اید. آیا میتوانید در باره چگونگی بنیانگذاری کنگره ملیتهای فدرال ایران و اینکه در این مجمع شما از جانب کدام تشکل سیاسی شرکت کرده اید، توضیحی کوتاه بدهید؟

نظرلی: من قبل از همه، از زحمات وبلاگ گفتمان ترکمنها در رابطه با انعکاس مساِیل تورکمن صحرا و اقدامات فعالین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، صمیمانه تشکر میکنم.

در رابطه با تشکیل کنگره باید عرض کنم که کنگره محصول دو اتحادیه سیاسی بنامهای» اتحاد اقوام برای دمکراسی در ایران » و » اتحاد ملیتهای تحت ستم ساکن در ایران » میباشد. خوشبختانه در هر دو تشکل یاد شده، فعالین سیاسی ترکمن به نمایندگی » سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن » حضوری فعال و جدی داشتند.

در سال 2005 در شهر لندن همایش این دو اتحاد برگزار گردید و در بیستم فوریه سال 2005 سندی ما بین 7 تشکیلات سیاسی ملی و منطقه ای بنام » سند لندن » امضا گردید که تحت آن رسما تشکیل و تأسیس کنگره ملیتهای ایران فدرال اعلام موجودیت نمود. اسامی 7 تشکیلات سیاسی ملی و منطقه ای به عبارت زیر میباشند؛

جبهه متحد بلوچستان _ ایران، جنبش فدرال دمکرات آذربایجان، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، حزب تضامن (همبستگی) دمکراتیک اهواز، سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن و کومه له– سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران.

بعد از آن کنگره طبق اساسنامه هر سال یکبار جلسه مجمع عمومی را به عنوان عالیترین ارگان خود برگزار میکند. نزدیک به دو سال است که سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن نمایندۀ خود را روانه مجمع عمومی کنگره میکند که امسال این وظیفه بر عهدۀ من گذاشته شد.
وبلاگ گفتمان ترکمنها : آیا میتوانید در باره مصوبات و موضوعاتی که در مجمع عمومی به بحث و بررسی گذاشته شده است، توضیح بدهید؟
نظرلی : مجمع عمومی کنگره در آغاز با گزارش های هیئت اجراییه و کمیته های کاری و مسئولین واحدهای کشوری استماع گردید. در این میان اقدامات کمیته واحدهای کشوری و کمیته روابط بین الملل بدلیل تشکیل و یا شرکت در کنفرانسها، ارتباط با نهادهای بین المللی و پارلمانها و ترویج و تبلیغ نظرات کنگره در کشورهای سوید، کانادا، فرانسه، نروژ و بریتانیا و بلژیک مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت. در گزارش کمیته موضوع روابط با اپوزیسیون جمهوری اسلامی بعنوان یکی از مهمترین وظایف کنگره از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید، که حاکی از امیدواریها و پیشرفت دیالوگهای متقابل بود که امید است در آینده شاهد گسترش هر چه بیشتر آن باشیم.
-یکی دیگر از موضوعات محوری که کنگره در این مجمع عمومی بدان پرداخت کرد، بازنگری اساسنامه و ایجاد اصلاحاتی بر آن بود. تقویت کمیته های کاری و تفویض اختیارات بیشتر به هیئت اجراییه و کاردیناتور هیئت اجراییه به منظور هر چه عملیتر ساختن مصوبات مجمع عمومی از جمله تصامیمی بود که اتخاذ گردید.
– در بیانیه اعلام موجودیت کنگره، اعتقاد به یک نظام فدرال و پایبندی به اصول دمکراسی براساس ملی و چغرافیایی به عنوان اصول پایه ای کنگره یاد شده است. همچنین در این مجمع موضوع «برقراری چمهوری فدرال پایبند به اصول دمکراسی، منشور حقوق جهانی بشر و کنوانسیون های الحاقی آن، بر اساس معیارهای ملی و جغرافیایی …. اصلاح گردید.
– برگزاری مجمع عمومی از هر سال یکبار به دو سال تغییر یافت که در صورت لزوم میتواند مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود.
در روز دوم سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شد. وجود فشارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی،روابط نامطلوب با کشورهای همسایه، جنگ بر سر قدرت در راس حاکمیت ، بیکاری و گرانی روز افزون، اداره کشور را بر سردمداران جمهوری اسلامی ایران روز بروز پیچیده تر کرده است. حبس، شکنجه و اعدام مبدل به جواب رایج حاکمیت به هرگونه اعتراض شده است. بویژه این سیاست در مناطق ملی از حدت و شدت بیشتری برخوردار میباشد و در آینده نیز بیشتر خواهد شد، لذا راهکارها و پیشنهادهای لازم برای مقابله و افشای سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکثریت مطلق اعضای کنگره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی جمهوری اسلامی ایران را مشروعیت بخشی به انتخابات بغایت غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی و تداوم حیات این نظام ارزیابی کرده و دفاع از انتخابات آزاد متکی بر اهرمهای دمکراتیک در جامعه را که تمامی نیروهای اپوزیسیون حق شرکت در آن را دارا باشند، از جمله برنامه های خود میدانستند. که به عقیده من ظاهرا این نظر میتواند یکی از مبانی فکری و عملی اتحاد عملهای تاکتیکی کنگره با دیگر نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک باشد.

وبلاگ گفتمان ترکمنها : آقای نظرلی به نظر شما عضویت تشکل های ترکمن در چنین اتحادها تا چه اندازه در سرنوشت ملی سیاسی ترکمنهای ساکن در ایران تاثیرگذار خواهد بود؟

نظرلی: بی شک قبل از همه در تعیین سرنوشت هر ملیتی، فعالین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش مهمی ایفا میکنند. اما سالهاست که جامعه ترکمن و دیگر ملیتهای ایرانی بر علیه حکومتهای مستبد مبارزه میکنند و سرکوب میشوند. سالهاست که ما شاهد آن هستیم که در ترکمن صحرا فعالین فرهنگی با تمام نیرو بر علیه سیاست استحاله فرهنگی و زبانی مبارزه ای خستگی ناپذیر پیش گرفته اند. بر کسی پوشیده نیست که دفاع از مذهب و پافشاری قشر عظیمی از روحانیان ترکمن از آداب و رسوم مذهبی خود، به یک مبارزه اجتماعی نا مکتوب مبدل شده است. در عرصه سیاسی همه نیک میدانیم که برخی از نیروها در لباس مختلف از آن جمله اصلاح طلبی با تقلیل خواست و آرزوهای ملت خویش، سعی در تامین بخش بسیار ناچیز آن میباشند. اما تجربیات گرانبهای ملیتهای ساکن ایران حاکی از آن است که در کشوری مثل ایران که قرنهاست استبداد بر آن حاکم بوده است. در نتیجه در تحولات احتمالی آتی چنین و چنان سیاست تقلیل گرایانه امیدی بر دلها بر نمیتابد. اتحاد ملیتهای همدرد یگانه راه برون رفت از این معضل تاریخی است. هم اکنون نام این «اتحاد کنگره ملیتهای ایران فدرال» است و آلترناتیوی دیگر که جوابگوی این نیاز تاریخی باشد ، وجود ندارد. فراموش نکنیم که در عرصه سیاست، قدرت و نیرو در تعیین جایگاه و نتیجه معادله سیاسی نقش مهمی ایفا میکند. من آینده این اتحاد را نه تنها درخشان، بلکه شرکت فعال نیروهای سیاسی ترکمن را در آن امری لازم و ضروری میدانم. شکی نداشته باشید که در چارچوب جامعۀ سیاسی ایران، تامین حقوق ملی و سیاسی تنها از کانال اتحاد تمامی نیروهای عدالت خواه و دمکرات و بخصوص اتحاد و همبستگی استوار ملیتهای تحت ستم آن میگذرد. …

Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: