مصاحبه با یوسف کـُر در بارۀ کنفرانس حقوق اقلیت های اتنیکی و دینی در مقر UN در ژنو


گفتمان

گفتمان

گفتمان ترکمنها: رشید آ.:… در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور با تکیه بر ارگان های سرکوب چه برخورد خصمانه و بی رحمانه ای با معترضین و فعالین راه آزادی، دموکراسی، بویژه نسبت به ملیتهای محروم دارد. ولی وقتی که کار به پاسخگوئی بر آنها در سازمان ملل متحد کشیده می شود. در مقابل جهانیان قرار می گیرد و حکام موظف می شوند هیأت نمایندگی اعزام داشته در صدد پاسخگوئی برآیند…..

****

وبلاگ گفتمان ترکمنها: آقای یوسف کـُر! با اجازه تان سئوال اول را ضمن تشکر از پذیرفتن این مصاحبه، چنین طرح میکنم:  شما بعنوان یک ترکمن، برای شرکت در اجلاسی که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار گردیده، چند روزی را درآن شهر بودید. این نشست به چه مناسبت و در را بطه با چه موضوعی برگزار شد ؟ …

یوسف کر: اگر خاطرتان مانده باشد، در اواسط ژانویه (اواخر دی ماه) اطلاعیۀ برگزاری نوزدهمین اجلاس نوبتی شورای حقوق بشر UN را که ازروز دوشنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ (۸ اسفند ۱۳۹۰)  تا ۲۳ مارس ۲۰۱۲ (۳ فروردین ۱۳۹۱) در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس برگزار می گردید، برای بسیاری از ترکمنهای مقیم قاره های اروپا و آمریکا ارسال داشتم. سازمان ملل متحد همزمان با آن اجلاس، کنفرانس های جانبی نیز راه اندازی میکند. از آن جمله کنفرانس جانبی با موضوع «حقوق اقلیتهای اتنیکی و دینی در ایران» که در روزهای 13 و 14 مارس ( برابر با روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۳۹۰)  برگزار گردید.

کنفرانس روز 13 مارس با همکاری گروهی بنام » تدارک دهندگان کار وزار برای افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» ترتیب داده شد، و من در همراهی با این گروه، در ترکیب سخنرانان روز 13 مارس قرار گرفتم. کنفرانس روز 14 مارس را «گروه بین المللی اقلیت» و»UNPO  (سازمان ملتها ومردمان فاقد دولت) ترتیب داده بود.

و اما در رابطه با مناسبت و یا علت برگزاری کنفرانس جانبی با موضوع » حقوق اقلیتهای اتنیکی و دینی در ایران» باید بگویم؛ همانگونه که همه می دانند ایران کشوری چند ملیتی است و به جز یک ملیت بقیه از حقوق اولیۀ انسانی بر اساس مفاد منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های آن محروم هستند. در حالیکه حکومت جمهوری اسلامی ایران مفاد عهدنامه های مذکور را پذیرفته و امضا نموده است. محرومیت ملیت ترکمن و دیگران از حقوق ملی و قومی اش ناشی از برخورد تبعیض نژاد پرستانه، و نقض آشکار حقوق بشر است. و از جانب فعالین منفرد و نمایندگان تشکلهای متعلق به ملیتهای تحت ستم چندگانه در ایران ، با ارائۀ فاکتها به شورای حقوق بشرUN در ژنو مطرح می شود و هیأت نمایندگی رژیم موظف به پاسخگوئی در حضور نمایندگان کشورها و نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر است.

ضمنا در نظر بگیرید که بررسی گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژۀ سازمان ملل در مورد ایران، اهمیت نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر را برجسته تر می نمود. برای اینکه مسئولین جمهوری اسلامی ایران ملزم به پاسخگوئی حضوری بودند.

وبلاگ گفتمان ترکمنها: آقای یوسف کر، از نظر شما، اهمیت حضور در این نوع نشستهای بین المللی را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ به نظر شما شرکت در این نوع کنفرانس ها، تا چه میزان می توانند  بدبختی های ناشی از تبعیض اتنیکی (قومی) و پایمال شدن حقوق ترکمنها را به اطلاع  جهانیان برسانند.

یوسف کر: از نظر من لازمۀ ارزیابی و قضاوت عادلانه بر هر اقدامی، بررسی میزان پیشروی بسوی اهدافش است. در نظر بگیرید که تا تابستان سال گذشته تقاضای ما و دیگر افشاگران نقض حقوق بشر در ایران، تعیین گزارشگر ویژه بود، که پذیرفته شد، و آقای احمد شهید از مدافعان شناخته شده حقوق بشر که زمانی وزیر امورخارجه کشورش بود، انتخاب گردید. ولی جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد که گزارشگر ویژه برای بررسی فاکتها در محل به ایران سفر کند. ولی خود با صرف هزینۀ هنگفتی در راه خنثی کردن تلاش های افشاگران برخاست ولی شکست خورد. تا جائی که میکروفون رئیس هیأت نمایندگی رژیم حاکم بر ایران بعلت برخورد خارج از نرم حقوق بشری به گزارشگر ویژه ، قطع گردید.

بعلاوه برای ارزیابی منصفانه از میزان موفقیت افشاگران نقض حقوق بشر از جانب رژیم در ایران  کافی است که در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور با تکیه بر ارگان های سرکوب چه برخورد خصمانه و بی رحمانه ای با معترضین و فعالین راه آزادی، دموکراسی، بویژه نسبت به ملیتهای محروم دارد. ولی وقتی که کار به پاسخگوئی بر آنها در سازمان ملل متحد کشیده می شود. در مقابل جهانیان قرار می گیرد و حکام موظف می شوند هیأت نمایندگی اعزام داشته در صدد پاسخگوئی برآیند. در زمان برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر و بررسی گزارش گزارشگر ویژه،  مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واقع به میدان نبرد دو دسته متخاصم، ولی برابر حقوق از اهالی کشور ایران تبدیل می شود. لطفا  لحظه ای فکر کنید آیا عاقلانه است که مظلومین تماشاگر بی تفاوت چنین میدان نبرد حق و باطلی باشند؟ میدان نبردی که طرفین از حقوق برابری برخوردارند و علاوه بر آن جامعۀ مدنی جهانی در کنار مظلوم قرار می گیرد و نتیجه اش مستقیما در سرنوشت مردم و کشورش نقش دارد.

وبلاگ گفتمان ترکمنها : بنا به تجربۀ شما، در جهت افشای نقض حقوق بشر نسبت به ترکمنهای ایران و انعکاس آن، در سطح فراملی، چگونه میتوان از تریبون های بین المللی استفادۀ مفیدی نمود؟

یوسف کر: متأسفانه در هر دو کنفرانس جانبی با موضوع حقوق اقلیتهای اتنیکی و دینی در ایران که بتاریخ 13 و 14 مارس برگزار شد، از ملیت ترکمن ایران تنها من به عنوان یک نفر ترکمن ایرانی و بطور شخصی حضور داشتم. درحالیکه از دیگر ملیت های تحت ستم ایران، یعنی  ترک آذربایجانی، کرد، بلوچ  و عرب چندین فرد به عنوان سخنران و شونده حضور فعالی داشتند، که  علاوه بر چندین کشور قارۀ اروپا از کشورهای دوری چون کانادا و ایالات متحدۀ آمریکا نیز به نمایندگی از تشکلهای شان آمده بودند. در نتیجه به استثنای ترکمنها از همه ملیت ها و یا گروه های اتنیکی ایران در میان حضار شرکت داشتند و در فرصت مناسب، بویژه در وقت سئوال و جواب جهت مطرح کردن مسائل ملیت خود بیشترین استفاده را می نمودند.

واقعیت این است که در اوضاع و احوال جهان امروزی مراجعه به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،  جنبۀ حیاتی و حیثیتی دارد، و اجتناب ناپذیر است. همانطوریکه میدانید در میان نیروهای ملیتهای غیرفارس ایران، بر سر نحوۀ رهائی از ستم چندگانه، و به عبارت دیگر در مورد چگونگی «رفع تبعیض قومی» براساس مفاد «منشور جهانی حقوق بشر»، بطور مشخص دو نظر و دو روش برخورد وجود دارد. و هر دو نظر در میان ترکمنهای ایران نیز طرفداران خود را دارد. ولی در رابطه با ضرورت اقدامات متشکل و سازمانیافته از جنبۀ حقوقی و بویژه حقوق بشری، هیچکدام موفق به ایجاد تشکل های خود برای تماس و بهره گیری از امکانات بین المللی جامعۀ مدنی جهانی نشدند. در حالی که افراد دیگر ملیت های ایران، این کمبود را بطور موفقیت آمیزی بر طرف کرده اند.

وبلاگ گفتمان ترکمنها : در خاتمه؛ برای حضوری فعال و تأثیرگذار در این نوع نشستهای بین المللی، برای ترکمنهای ایران چه تدابیری معقول و کارساز خواهند بود؟

یوسف کر: ترکمنها هم همانند افراد دیگر ملیتهای ایران، بطور فردی و جمعی (هرچندتا که می توانند با یکدیگر همکاری کنند)  در راه همراهی با کاروان جامعۀ مدنی جهانی بکوشند. در دوران «جنگ سرد»  چپ های مختلف ترکمنهای ایران می کوشیدند در چهارچوب نرم های «انترناسیونالیسم پرولتری»  فعال باشند. ولی  دوران «جنگ سرد»  دیگر سپری شده و حالا در دوران جهانی شدن (گلوبالیزاسیون) بسر می بریم. در این دوران نرمهای»انترناسیونالیسم انسانی» کارساز است. در دوران کنونی با شعار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برای ایران، منطقه و جهان،  در راه زندگی مسالمت آمیزی که بدون برابر حقوقی غیر ممکن است، باید کوشید. و در این راه با جامعۀ مدنی ایران، منطقه و جهان همراهی و همکاری باید نمود. و با کمک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکام خود کامه را در مقابل جامعۀ جهانی قرار داد.

وبلاگ گفتمان ترکمنها: آقای یوسف کر با تشکری دوباره از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید. موفق و کامیاب باشید.

یوسف کر: من هم بنوبۀ خود از تلاشهای سازندۀ شما تشکر میکنم و بهترین آرزوهایم را برای موفقیت شما در راهی که در پیش گرفته اید دارم.

  2012-04-08 / 2012-04-07

Advertisements

2 پاسخ to “مصاحبه با یوسف کـُر در بارۀ کنفرانس حقوق اقلیت های اتنیکی و دینی در مقر UN در ژنو”

 1. دکتر سردار Says:

  سلام بر شما و دوستان شما
  این یک پیام عمومی برای تمامی دوستانم است.
  بعد از مدت طویل دست به یک مهاجرت مجازی دیگر زدم . امیدوارم به مدت طولانی تری در این بلاگ در دست رس باشم .
  کامیاب باشید.

 2. HOJANEPES news Says:

  سلام دکتر سردارجان! … وبلاگ جدیدتان را از صمیم قلب تبریک عرض نموده و امیدوارم موجبات رشد و موفقیّت در عرصه علوم مورد علاقه تان باشد. به لینکهامون افزوده خواهد شد.
  خوجه نفس نیوز


ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: