کرونولوژی تاریخ ترکان از قدیمی ترین ایّام تا سقوط سلجوقیان روم


Historical chronology

Historical chronology

بنیاد مختومقلی فراغی:
قبل از میلاد:

 • اوایل هزاره ی چهارم قبل از میلاد: دوره ی تاثیر گذاری فرهنگ «آنو«
 • اواسط هزاره ی دوم قبل از میلاد: دوره ی تاثیر گذاری فرهنگ «آفاناسیو«

 • اوایل هزاره ی دوم قبل ازمیلاد: پیدایش فرهنگ «دشت ها«

 • بین سال های۱۷۰۰ تا ۱۲۰۰ قبل از میلاد: دوره ی فرهنگ «آندرو نووا«

 • قرن هشتم قبل ازمیلاد: حضور اسکیت ها در دشت های پهناور آسیای میانه

 • قرن هفتم قبل از میلاد: فرمانروایی «آلپ ار تونگا» ( اسفندیار)

 • سال ۳۵۰ قبل از میلاد: جنگ و مجادلات «تومریس» فرمانروای اسکیت ها با «داریوش؟ کوروش» شاه ایران … – سال ۲۱۴ قبل از میلاد: ساخته شدن دیوار معروف چین

 • سال ۲۰۹ قبل از میلاد: رسیدن «مُته خان» به مقام «تانهویی» هون ها

 • سال ۲۰۳ قبل از میلاد: «مُته خان» یوئه چی ها را مغلوب ساخت.

 • سال ۱۹۷ قبل از میلاد: هون ها پس از شکست دادن امپراتور چین و سپاه 320000 نفری او، با آن دولت معاهده ای را به امضاء رساندند.

 • سال ۱۷۴ قبل از میلاد: در گذشت «مُته خان» فرمانروای بزرگ هون ها.

 • سال ۵۴ قبل از میلاد: اتحادیه ی «هون» تجزیه شد.

 • سال ۳۶ قبل از میلاد: فروپاشی دولت «چی چی»

پس از میلاد:

 • سال ۴۸/م. هون ها به «هون های شمالی» و «هون های جنوبی» تقسیم شدند.
 • سال ۱۴۷ تا۱۵۶/م. دولت هون شمالی به دست «سین پی» ها از میان برداشته شد.

 • سال ۲۱۶/م. فرو پاشیدن دولت هون جنوبی.

 • پس از سال ۲۲۰/م. حاکمیت هون ها بر چین شمالی.

 • پس از سال ۲۲۰/م. هون های تحت سلطه ی «بالامیر«: گوت های شرقی و غربی را مغلوب ساختند.

 • پس از ۳۷۵/م. توجه هون ها به اروپا، آغاز کوچ اقوام.

 • سال ۴۳۴/م. امضای معاهده ی «کونستا نتینا (مارگوس)» بین هون ها و بیزانس.

 • سال ۴۴۲-۴۴۱/م. اولین لشگر کشی «آتیلا» به بیزانس (بالکان).

 • سال ۴۴۷/م. پس از انجام دومین لشگر کشی آتیلا به بیزانس، معاهده ی صلح «آناتولیوس» امضاء شد.

 • سال ۴۵۱/م. نبرد «کا تالاونوم» (کمپوس موریاسوس) بین دولت اروپایی هون و روم.

 • سال ۴۵۲/م. لشگر کشی آتیلا به ایتالیا.

 • سال ۴۵۳/م. در گذشت آتیلا.

 • تقریباً سال ۴۷۰/م. دولت «آق هون /هون های سفید/» دولت «گوپتا» را در هند شمالی منقرض نمود.

 • -سال ۵۳۴/م. دولت «تابقاچ» به دو قسمت تقسیم شد.

  • سال ۵۵۳/م. «موکان» به فرمانروایی گؤک ترک رسید.
 • سال ۵۵۵/م. گؤک تورک ها، دولت «آوار» را از میان برداشتند.

 • -سال ۵۵۷/م. انقراض دولت «آق هون«.

  • نیمه ی دوم قرن ۶/م. مهاجرت «سابارها /سابرها/» به قفقاز.

  -سال ۵۷۰/م. آوارها در اروپای مرکزی دولت بزرگی تأسیس نمودند.

  -سال ۵۸۲/م. دولت گؤک تورک، به دو قسمت تجزیه شد.

  • سال ۶۰۳/م. مرگ «تاردو» خاقان گؤک تورک غربی و پسر «ایستمی یابغو«
 • سال ۶۳۰/م. «خزرها» یک دولت مستقل تشکیل دادند.

 • پس از سال ۶۳۰/م. تاسیس «دولت بزرگ بلغار«

 • پس از سال ۶۶۵/م. مهاجرت بخشی از بلغارها به «بالکان» و بخش دیگری از ایشان به کناره های ولگا.

 • سال ۶۷۹ / م تاسیس دولت» تونا بلغار»

 • سال ۶۸۲/م. تأسیس «دومین دولت گؤک تورک«

 • سال ۶۹۲/م. در گذشت «ایلتریش خاقان«.

 • سال ۶۹۲ تا ۷۱۶/م. دوره ی فرمانروایی «کاپگان خاقان» بر گؤک تورک ها.

 • سال ۶۹۸/م. پیروزی های متوالی کاپگان خاقان بر چین. تشکیل مجدد «دولت متّحد بزرگ تورک«.

 • سال ۷۱۶/م. درگذشت کاپگان خاقان.

 • سال ۷۱۶ تا ۷۳۴/م. دوره ی فرمانروایی «بیلگه خاقان» بر گؤک تورک ها.

 • پس از سال ۷۲۵/م. درگذشت «تون – یو – گوک» فرمانروا و دولتمرد مشهور دوره ی گؤک تورک .

 • سال ۷۳۱/م. مرگ «کول تکین«.

 • سال ۷۴۴/م. تأسیس «دولت اویغور«.

 • سال ۷۵۱/م. وقوع «جنگ تالاس«.

 • سال ۷۶۶/م. سقوط حاکمیت «تورگیش«.

 • سال ۸۰۵/م. فروپاشی «دولت آوار«.

 • سال ۸۴۰/م. تأسیس «دولت قره خانی» – سقوط «دولت اویغور«.

 • سال ۸۶۴/م. بلغارهای «تونا» به دین مسیح گرویدند.

 • سال ۸۶۸/م. تأسیس «دولت آل تولون» .

 • سال ۸۶۹/م. مجارهای تحت حاکمیت «آرپاد» منطقه ی تونا – تیسا را اشغال نمودند و در موطن

 • فعلی خود استقرار یافتند.

  • سال ۹۳۵/م. تأسیس «دولت آل اخشید«.

  • سال ۹۶۳/م. تشکیل «دولت غزنوی«.

  • سال ۹۶۵ /م. سرنگونی «دولت خزر» .

  • سال ۹۶۹ /م. فروپاشی «دولت آل اخشید» .

  • سال ۱۰۰۰/م. مجارها به دین مسیح گرویدند.

  • سال ۱۰۲۵/م. حضور سلطان محمود غزنوی در سمرقند و ملاقات او با «یوسف قادر خان قره خانی» – محمود غزنوی، با مکر و حیله، «ارسلان یبغوی سلجوقی» را به زندان انداخت.

  • سال ۱۰۲۸/م. اویغوران تحت سلطه ی»تانگوت» ها در آمدند.

  • سال ۱۰۳۵/م. ورود سلجوقیان به خراسان – قشون غزنوی در «نساء» از سلجوقیان شکست خورد.

  • سال ۱۰۴۰/م. وقوع جنگ «دندانقان /دانگدان آقان غان/» و تأسیس «دولت سلجوقی«

  • سال ۱۰۴۲/م. تا 1211/م. دوره ی «دولت قره خانی شرقی«،

  • سال ۱۰۴۲/م. تا ۱۲۱۲/م. دوره ی «دولت قره خانی غربی«،

  • سال ۱۰۷۱/م. پیروزی آلب ارسلان سلجوقی در «نبرد ملاز گرد«،

  • سال ۱۰۷۲/م. تا ۱۲۰۲/م. دوره ی «امیر نشین سلجوقی«،

  • سال ۱۰۷۷/م. سلیمان شاه به عنوان «ملک» تعیین گردید. تاسیس «دولت سلجوقیان آناتولی«

  • سال ۱۰۸۰/م.  تا ۱۲۷۷/م. دوره ی امیر نشین «آل دانشمند«

  • سال ۱۰۸۰/م. تا ۱۲۲۸/م. دوره ی امیر نشین «منگوجک«

  • سال ۱۰۸۶/م. در گذشت سلیمان شاه .

  • سال ۱۰۹۱/م. پچنک هایی که گرفتار هجوم سواران «کومان» شده بودند، متلاشی گشتند.

  • سال ۱۰۹۲/م. در گذشت «ملک شاه، سلطان سلجوقیان بزرگ» – تاسیس سلجوقیان سوریه،

  • سال ۱۰۹۶/م. در گذشت «پاکا» امیر ایزمیر – آغاز جنگ اوّل صلیبی.

  • سال ۱۰۹۹/م. صلیبیون، قدس تحت سلطه ی فاطمیون را متصرّف شدند. قیام «محمد طپر«

  • سال ۱۱۰۲/م. تا 1409 دوره تشکیل «امیر نشین آرتوقی /آرتئق/«

  • سال ۱۱۰۴/م. «سوکمن بی آرتوقی «صلیبیون را در «جنگ حرّان» به سختی شکست داد.

  • سال ۱۱۰۷/م. در گذشت «سلطان قلیچ ارسلان اوّل«

  • سال ۱۱۰۸8/م. تأسیس «امیر نشین آرتوقی» در ماردین.

  • سال ۱۱۱۹/م. «امیر ایل غازی آرتوقی» مکرّراً، صلیبیون را گرفتار شکست های سنگین نمود.

  • سال ۱۱۱۹/م. تا ۱۱۹۴/م. دوره ی دولت های سلجوقیان عراق و خراسان.

  • سال ۱۱۲۲/م. «امیر ملک» کنت صلیبی «اورفا» را به همراه «سینیور بیره جیک«، مغلوب و اسیر نمود.

  • سال ۱۱۲۳/م. «امیر ملک غازی» بودون دوّم «شاه قدس» را مغلوب و اسیر نمود.

  • سال ۱۱۳۰/م. آل دانشمند، بودون دوّم، امیر انتاکیه و فرمانده ی صلیبیون را مغلوب ساخت.

  • سال ۱۱۳۴/م. در گذشت «امیر غازی دانشمندی«.

  • سال ۱۱۴۷/م. آغاز جنگ های دوّم صلیبی.

  • سال ۱۱۵۳/م. سلطان سنجر پس از شکست از «اوغوز ها» به اسارت در آمد.

  • سال ۱۱۵۵/م. در گذشت «سلطان مسعود سلجوقی /ازسلاطین سلجوقیان آناتولی/».

  • سال ۱۱۵۷/م. در گذشت سلطان سنجر.

  • سال ۱۱۶۴/م. «امیر نجم الدین آلپی آرتوقی» و «آتا بی نور الدین محمود» قشون صلیبی را در «آرتاخ» گرفتار شکست نمودند.

  • سال ۱۱۷۶/م. در گذشت امیر نجم الدین آلپی آرتوقی- پیروزی در نبرد «میر یو کفالون«،

  • سال ۱۱۷۸/م. سرنگونی امیر نشین دانشمندی.

  • سال ۱۱۸۷/م. سقوط دولت غزنوی – صلاح الدین ایّوبی صلیبیون را در «حیتّین شکست داد و وارد قدس گردید.

  • سال ۱۱۸۹/م. آغاز جنگ های سوّم صلیبی.

  • سال ۱۱۹۲/م. در گذشت «سلطان قلیچ ارسلان دوّم«.

  • سال ۱۱۹۳/م. در گذشت صلاح الدین ایّوبی.

  • سال ۱۱۹۴/م. «تکش خوارزمشاه«، به عمر دولت سلجوقیان عراق و خراسان پایان داد.

  • سال ۱۲۰۲/م. آغاز جنگ های چهارم صلیبی.

  • سال ۱۲۰۲/م. پایان عمر «امیر نشین سلجوقی«.

  • سال ۱۲۰۲/م. صلیبیون پس از تصرّف استانبول «امپراتوری لاتین» را در آن شهر تأسیس نمودند.

  • سال ۱۲۰۹/م. وابسته شدن «دولت اویغور ترکستان شرقی» به مغولان.

  • سال ۱۲۰۹/م. چنگیز خان، پکن را فتح نموده، چین را تحت سلطه ی خویش در آورد.

  • سال ۱۲۲۰/م. در گذشت «سلطان عزّ الدین کیکاووس اوّل«

  • سال ۱۲۲۶/م. اویغور ها تحت حاکمیت مغولان در آمدند.

  • سال ۱۲۲۷/م. درگذشت چنگیز خان.

  • سال ۱۲۳۰ وقوع جنگ «یاسی چمن» بین «علاء الدین کیقباد» و «جلال الدّین خوارزمشاه«.

  • سال ۱۲۳۷/م. در گذشت علاء الدّین کیقباد اوّل، سلطان سلجوقیان آناتولی.

  • سال ۱۲۳۹/م. «کومان ها» به شکلی قاطع و سنگین از مغولان شکست خورده و متلاشی گشتند.

  • سال ۱۲۴۳/م. سلجوقیان آناتولی در جنگ «کؤسه داغ» مغلوب مغولان شدند. ….

  Advertisements

  ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

  در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

  نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

  شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

  عکس گوگل

  شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

  تصویر توییتر

  شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

  عکس فیسبوک

  شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

  درحال اتصال به %s

  %d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: