زبان برای دوستی ها است نه دشمن تراشی!


محمود ترکمنلی: … اگر آقای «آقمیرات گؤرگنلی» علاقه و شیفتگی خود به زبان ملی اش را با مؤلفه های زبان در زندگی انسانها در می آمیختند، آنگاه عمیق ترین لایه های ذهن او، در مورد جایگاه زبان و شیوۀ حفظ و برخورد با آنرا در شکلی واقعی و انسانی، بغیر از آنچه در نوشته اش پرداخته است، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می داده اند. …

چندی پیش در وبلاگ گفتمان ترکمنها، نوشته ای با عنوان « ایـل بأهـبیدی بیر ماصلاحات!» به قلم آقای «آقمیرات گؤرگنلی» انتشار یافت. در این نوشته نویسنده تلاش کرده تا با احساس و احساسات ملی اش، به تحلیل و تفسیر نقش و جایگاه زبان ملی در زندگی امروزین ما ترکمنها بپردازند. ایشان علاوه برآن تمام هم خود را بکار گرفته تا نشان بدهند که اکثر روشنفکران ترکمنها بخصوص دست اندرکاران سایتها و وبلاگهای ترکمنی، همگی نه در جهت ترویج و تبلیغ زبان ملی خودشان یعنی ترکمنی گام برنمی دارند، بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تن دادن به سیاست آسیمیلاسیون ملت حاکم یعنی فارسها گام برداشته و همچنان در آن مسیر به انجام کارهای سیاسی خود مشغولند.

این نوشته در تحلیل و ارزیابیهای خود از سیاست ضد ملی حاکمان ایران، بجای بررسی ماهیت سیستم و نظام سیاسی حاکم بر جامعه، و بدون ساختارشناسى فکر دینى در ایران که جهان‏بینى اسلامى، ایدئولوژى اسلامى و مقوله حکومت از دیدگاه اسلام را مطرح کرده و مى کنند،‏ با دشمنی و بکارگیری روحیۀ تنفر از ملتی دیگر و زبانی دیگر، به تحقیر و سرکوب آن می پردازد. به این چند بندی از نوشتۀ مذکور توجه بکنیم که مدعی است؛

 «داشاری یورتلاردا اساسلاندیرلان تؤرکمن اینترنت سایتلاری نینگ آغلاباسیندا “پارس  شوونیزمی”، “شوونیستلر”، “تؤرکمن حالقینی یوق اتمکچی بولیانلار”، “تؤرکمن دیلی نینگ، دأپ- دسسوری نینگ کؤکؤنه پالتا اورماقچی بولیانلار”»

وی برای توجیح فکر حاکم بر این چند سطر خود به چنین منطقی پناه میبرد که؛

« ماقالالاردا کؤپلنچ شوونیستلرینگ پریملری باراسیندا صؤحبت ادیلیأر، یا-دا بو مسئله بیلن باغلانشیقلی بیر فارس شوونیستی نینگ سامراماسینا بیر تؤرکمنینگ پارسچا جوغاپ برشینه غابات گلیأرسینگ. ……… سبأبی بیزینگکیلر ادیل شوونیستلرینگ ایسلأنینی ادیأرلر. اولارینگ غوران دوزاغینا دؤشیأرلر. “اگر- ده اولار بیزینگ دیلیمیزی یوق اتمک ایسلیأرلر” دییأن بولساق، اوندا نأمه اۆچین یئنه اولارینگ دیلینه یازیاریس، مونونگ اؤزی ایلکینجی نوباتدا اؤز انه دیلیمیزی أسگرمه یانیمیزی آنگلادمایارمی؟ »

احساس تعلقات ملی نویسنده و شیفتگی غیرعقلائی وی و گمگشتگی و افراط گری در نگاه ناسیونالیزم او، دایرۀ منطق دشمنی خود را فراتر از محدوۀ ملی، یعنی خارج از مرزها میبرد و مینویسد؛

«هر بیرملتینگ دیلی نینگ، دأپ-دسسوری نینگ، عمومان میللی کیملیگی نینگ اؤسمگی دؤولت درجه سیندأکی آلادالارا باغلی. بیز تؤرکمنلر اؤچین تؤرکمنیستان …. قبله گأه بولمالی. ….. غالاووز/یول گؤرکزیجی بولمالی. یؤنه غینانساغام تؤرکمنیستانا باش بولوپ اوتورانلارینگ اؤزلری تؤرکمن دیلینی سیلامان، حالقارا ماصلاحاتلاردا هنیزم روس دیلینده گؤرلأپ دورسالارنأتجک.»

به معنایی دیگر، دولتمردان تورکمنستان نیز همچون ” اغلب سایتهای اینترنت تورکمنی موجود در خارج” نه تنها توجهی به مقام و ارزش زبان ملی ترکمنی ندارند، همچنین مجری سیاستهای ضدملی «روسها» شده و میباشند!!!

با خواندن این چند بند از نوشتۀ نویسنده، خواننده نمیداند با چه زبانی از ایشان بپرسد که پس مدارس، دانشگاهها و دیگر مجامع علمی ترکمنی که در تورکمنستان در فعالیت و تلاش بوده و هستند، همگی کشک بوده و فقط آقای «آقمیرات گؤرگنلی» حافظ، حامی و مدافع زبان و هویت ملی ترکمنهای جهان میباشد!!! به کلامی دیگر ایشان “تورکمن باشی” بوده است که ما خبر نداشتیم. یک سئوال دیگر؛ اینهمه کادرهای بومی بخصوص آن دسته از مهاجرین مقیم در سوئد که دارای مدارک بالای علم ادبیات و یا دیگر علوم میباشند و یا نویسندگان و شاعران برجسته تورکمن که از درگاه مجامع رسمی دولت تورکمنستان کسب مدارک علمی و دانش بزبان تورکمنی نموده اند را چگونه میتوان ارزیابی نمود؟ اگر آنگونه که شما می پندارید باشند، و دولتمردان تورکمنستان نیز بمثال دیگر تورکمنهای ایران، هیچگونه اهمیتی بر زبان ملی تورکمنی خود نمی دادند و همچنان مبلغ زبان «روسها» بوده و باشند، پس وجود آکادامیهای علمی که به احتمال قوی مدرک شما نیز از آنجا اخص شده است و بدان در هر نوشتۀ تحقیقی و علمی خودتان بجا افتخار مینمایید، همگی کشک بوده اند؟

البته و صدالبته در میان ملت ما نیز بسان هر دولت و ملتی دیگر، افرادی فرصت طلب و مقام پرست وجود دارند، و کشور تورکمنستان نیز مستثنی از این قاعده نمیباشند. ولی اگر بخواهیم با ضریب این مجموعه از اعضای یک جامعه و یک ملت، به قضاوت شخصیت فرهنگی و سیاسی یک جامعه و یک ملت بنشینیم، اگر نگویم که رویکردی مغروضانه و هدفمند، اما به جرئت میتوان آن را نگاهی غیر حرفه ای، غیرعقلانی و بدور از هر اصول و قواعد علوم تحلیلی دانست.

به نظر من زبان امکان و بستری است که انسان را نه به سوی دشمنی و کینه ورزی، بلکه در جهت درک معانی ارزشمند مفاهیم زندگی، ارتباط یابی، دوستی، همکاری، عشق، زیبایی، آزادی و…. رهنمون میسازد. بهمین دلیل ویتگنشتاین زبان را به دو نوع زبان فردی و جمعی تقسیم می کند. او زبان فردی را ارتباط به شیوه متمایز و متفاوت با نحوه ارتباط با دیگران؛ یعنی ارتباط با عمیق ترین لایه های ذهن خود فرد تعریف می نماید که اشاره به همان نقشی است که زبان در تفکر دارد و زبان جمعی را استفاده از زبان و واژه ها برای برقراری ارتباط با دیگران می پندارد که با نقش ارتباطی زبان مطابقت دارد. در نتیجه اگر آقای «آقمیرات گؤرگنلی» علاقه و شیفتگی خود به زبان ملی اش را با مؤلفه های زبان در زندگی انسانها در می آمیختند، آنگاه عمیق ترین لایه های ذهن او، در مورد جایگاه زبان و شیوۀ حفظ و برخورد با آنرا در شکلی واقعی و انسانی، بغیر از آنچه در نوشته اش پرداخته است، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می داده اند.

در مورد علاقۀ وافر ایشان به بکاربری واژۀ ” پارس  شوونیزمی”، “شوونیستلر” باید به یک نکتۀ دیگر اشاره کرد و توجه وی را بدان جلب نمود که عبارت از این میباشد. عموما دو واژۀ « شوونیزم و ناسیونالیزم افراطی» به یک اندازه مخرب و برخلاف پتانسیل و خصلت درونی پدیدۀ زبان، که نقشی ارتباطی و پیونددهی دارند. با بکارگیری خصلت ذاتی برتری طلبیهای خود، عاملی در جهت دشمن تراشی و تحقیر دیگر انسانها است. فرق آندو در این است که اولی از جایگاه صاحب قدرت که مضمونی تهاجمی دارند عمل میکند، و دومی از جایگاه مبارزه برای کسب آن میدان دار میشوند. بمعنایی ساده هر دوی آنها از خصلتی برتری طلبی و تحقیر انسانهای دیگر برخوردار میباشند. البته بحث در این حوزه بحثی طولانی و تاریخی است. در اینجا تنها اشاره گونه بدانها پرداخت شده است. شادباشید.

وبلاگ گفتمان نرکمنها

Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: