پژوهشی در مورد جایگاه زبان ترکی در بین زبانهای عربی و فارسی


زبانشناسی

زبانشناسی

زبان از جمله مهمترین ارتباطاتیست که انسانها را در طول تاریخ به هم پیوند داده است. امروزه بعضی از گروههای اثنیکی در بعضی از کشورهای دیکتاتور زده بدلیل نفوذ و عملکرد شونیستهای زبان حاکم، سعی در به استحاله کشاندن دیگر زبانهای موجود ملیّتهائی مثل ترکمنی و ترکی را در محدوده جغرافیائی خاصّی چون ایران اعمال میکنند. در این رابطه پژوهشهای مغرضانه ای را پیش می برند که با این سیاستها در آینده گروههای اثنیکی موجود در ایران رو به اضمحلال وآسسیمیلیزاتسیون فرهنگی سوق داده میشوند. این روند زنگ خطری است برای آن گروه از ملیّتهای روبه مستحیل شدن که لازمه آن مطالعهء تحقیقات و پژوهشهای بیغرضانه سایر کشورها را طلب میکند. از این جهت مطالبی را از دو منبع موثق در اینجا گنجانیدیم که اهمیّت و جایگاه زبان ترکی را در سطح جهان متمایز میکند.

مجله چاپ آمریکا  – New science
international languages مجله چاپ آلمان
از جمله نشریاتی هستند که در این رابطه پژوهشهای واقعی ارائه داده اند. در این پست از مطالب این وبلاگ اشاره ای داریم به این تحقیقات:

از کل کلمات فارسی 92% از زبان عربی، ترکی و انگلیسی گرفته شده و مابقی بدون هیچ منبع یا فرمولی تولید شده اند.
تنها 2% کلمات زبان ترکی از ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی گرفته شده است.
19% کلمات انگلیسی، 39% کلمات ایتالیایی، 17% کلمات آلمانی، 9% کلمات فرانسوی از زبان ترکی گرفته شده است.
کل کلمات ترکی (100%) ریشه ی اصلی دارند.
تنها 7% کلمات فارسی ریشه ی اصلی دارند.
از کلمات انگلیسی هم 83% ریشه ی اصلی دارند.
کل (100%) کلمات انگلیسی، آلمانی ، فرانسوی و ترکی دارای عمق ریخت شناسی هستند.
جملات ترکی 2% ابهام جمله ای ایجاد می کنند. (یعنی اگر یک خارجی زبان ترکی را از روی کتاب یاد بگیرد، پس از ورود به یک کشور ترک زبان مشکلی نخواهد داشت.)
جملات انگلیسی نیم درصد و جملات فرانسوی تقریبا 1% ابهام تولید می کنند.
جملات فارسی 67% ابهام تولید می کنند. (یعنی یک خارجی که فارسی را یاد گرفته، به سختی می تواند در ایران صحبت کرده و یا جملات فارسی را درک کند مگر آنکه مدت زیادی در همان جامعه مانده و به صورت تجربی یاد بگیرد) که این برای یک زبان ضعف نسبتا بزرگی است.
جملات عربی 8 تا 9% ابهام تولید می کنند.
معکوس پذیری (ترجمه ی کامپیوتری) کلیه ی زبانها به جز زبانهای عربی و فارسی امکان پذیر بوده و برای عربی خطای موردی 45% و برای فارسی 100% است. یعنی زبان فارسی را نمی توان با فرمولهای زبان شناسی به زبان دیگری تبدیل کرد.
زبان ترکی را شاهکار زبان معرفی کرده اند که برای ساخت آن از فرمولهای بسیار پیچیده ای استفاده شده است.
کلیه ی ماهواره های هواشناسی و نظامی اطلاعات خود را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و ترکی به پایگاههای زمینی ارسال می کنند.
پیچیده ترین سیستم عامل کامپیوتری (در زمان نشر این مقاله) او اس 2.8 و معمولی ترین ویندوز زبان ترکی را به عنوان استاندارد و پایه ی فنوتیکی قرار داده است.
کلیه ی اطلاعات ارسالی از رادارهای جهان به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و ترکی علایم پخش می کنند.
کلیه ی سیسستم های ایونیکی و الکترونیکی هواپیماهای تجاری از سال 1996 به 3 زبان انگلیسی، فرانسوی و ترکی در کارخانه ی بوئینگ آمریکا مجهز شدند.
کلیه ی سیستم ها و سامانه های جنگنده ی قرن 21 «جی- اس- اف» که به تعداد هفت هزار فروند در حال تولید است، به 2 زبان انگلیسی و ترکی طراحی شده اند.
همه ی این مطالب نشان دهنده ی استاندارد بودن و بین المللی شدن و اهمیت ژئوپولیتیکی زبان ترکی است. متاسفانه زبان رسمی ایران (فارسی) از هیچ قاعده ی فنولوجیکال نیز پیروی نمی کند و دارای ساختار تک دینامیکی است. اما زبان ترکی با در نظر گرفتن تمام وجوه به عنوان سومین زبان زنده ی دنیا شناخته شده است، طی یک دستورالعمل اجرایی در تاریخ می 1992 رسما از طریق همین موسسات به سازمان بین المللی یونسکو اعلام شده که زبان ترکی در کلیه ی دانشگاهه
و دبیرستانهای اروپا و آمریکا جزو درسهای رسمی شود و این مسئله هم اکنون در کلیه ی دانشگاههای اروپا و دانشگاههای مطرح آمریکا اجرا شده و دومین زبانی است که در حال تهیه ی تافل مهندسی دانشگاهی برای آن هستند. اما زبان فارسی رتبه ی 261 را به خود اختصاص داده است آن هم نه به عنوان زبان، بلکه به عنوان لهجه 33 زبان عربی که این زبان را با ساختاری که بتوان جمله سازی مفهومی ایجاد کند، شناخته اند و اگر روی این مسئله کار جدی نشود، در یادگیری زبان انگلیسی، ترکی یا فرانسوی مشکل عمده ای ایجاد کرده و می کند و می بینیم که فارسی زبانان برای یادگیری زبان انگلیسی با مشکل عمده ای مواجه هستند، ولی ترک زبانان با مشکل یادگیری و تلفظ مواجه نیستند. این مسئله به رفتارهای مغز انسان برمی گردد که خود دارای بحثهای دامنه داری است و اینکه بسیاری از جملات فارسی بر اساس عادت شکل گرفته اند نه براساس فرمول ساخت و با این وضعیت فرمول پذیری آن امکان ندارد.

پراکندگی زبان ترکی در سطح جهان

پراکندگی زبان ترکی در سطح جهان

مردم جهان:
فارسی را بعنوان 33ومین لهجه عربی ، ترکی را بعنوان سومین زبان زنده و توانمند دنیا می شناسند.
فارسی را با 60 میلیون متکلم ، ترکی را با 360 میلیون متکلم می شناسند.
فارسی را با 2500 سال قدمت ، ترکی را با 7200 سال قدمت می شناسند.
فارسی را با 4000 واژه اصیل ، اما ترکی را با 100000 واژه اصیل می شناسند.
فارسی را با 60 تا 70 فعل اصلی، ترکی را با 3500 فعل اصلی می شناسند.
فارسی را با 350 فعل غیر اصلی ، ترکی را با 24000 فعل غیر اصلی می شناسند.
فارسی را با 11 زمان فعلی ، ترکی را با 46 زمان فعلی می شناسند.
فارسی را که 7% از کلماتش ریشه دارند، ترکی را که 100% از کلماتش ریشه دارند، می شناسند.
فارسی را بعنوان زبان اقلیت مردم ایران ، ترکی را بعنوان زبان اکثریت مردم ایران می شناسند.
فارسی را با 6 آوا ، ترکی را با 9 آوا ((کاملترین آوای خلقت)) می شناسند.
فارسی را بعنوان زبان محلی ، ترکی را بعنوان زبان بین المللی می شناسند.
فارسی را بعنوان گلچینی از زبانهای دیگر ، ترکی را بعنوان شاهکار زبان و ادبیات بشری می شناسند.
فارسی را بخاطر عدم کارائی کامپیوتری، ترکی را بعنوان استاندارد پایه فونتیکی کامپیوتر می شناسند.
فارسی زبان معدودی افغانی و تاجیکی ، ترکی زبان استاندارد یونسکو در اروپا و آمریکا می شناسند.
فارسی را با 97000 عنوان کتاب در دنیا ، ترکی را با 450000 عنوان کتاب در دنیا می شناسند.
فارسی را که هرگز خط نگارش نداشته ، ترکی که صاحب اولین، دومین و سومین خط بشری است، می شناسند.
فارسی را با 3 درجه صفت ، تورکی را با 5 درجه صفت می شناسند.
فارسی با شاهنامه ای ملحمه سرا (که از سر تا پای آن به زن ها، عرب و ترک ها توهین شده)، ترکی را با گور اوغلی و دده قورقود حماسه سرا می شناسند.
فارسی را عاری از قوانین آوایی ، ترکی را با قوانین ملودیک بین اصوات و حروف می شناسند.
حالا آیا انصاف است زبان به این قدرتمندی و تاریخی (ترکی) را با فارسی جایگزین کنیم. جایگزینی فارسی به جای ترکی جایگزینی طلا با آهن زنگ زده است. و شما ای هم زبان ترک، اگر با خواندن این مقاله و دانستن این اطلاعات معتبر باز هم در مقابل توهین به زبان خود سر خم کنید، یا باز هم به سراغ آموختن و نوشتن زبان ترکی نروید، بزرگترین خیانت را به خود، بچه هایتان، ملت و زبانتان کرده اید. و شایسته است بدانید که فارسی حرف زدن با هم زبانان ترک کلاس ندارد.
اگر مقاله را مفید دانستید حتما به اشتراک بگذارید.

منبع:
موسسه ائی.ام .تی و آ.ام.تی (2002) كه در اروپا وآمریكا واقع شده و تحت بر جسته ترین زبان شناسان اداره می شود گرفته شده است و همه ساله گزارشهای زیادی را درباره زبانهای دنیا منتشر می كنند و كلیه استانداردهای زبان شناسی از این ادارات كه دولتی هستند، اعلام میشود.

مجله چاپ آمریکا new science
international languages
مجله چاپ آلمان

Advertisements

یک پاسخ to “پژوهشی در مورد جایگاه زبان ترکی در بین زبانهای عربی و فارسی”

  1. یولداش Says:

    سلام
    منبع این نوشتار کجاست؟ من شاید از ده سال پیش هر از گاهی چنین مطالبی را می شنوم ولی با جستجوی زیاد در اینترنت نتوانستم منبعی برای آنها پیدا کنم. لطفا اگر منبعی در این باره میشناسید لینک آن را قرار دهید.
    کوپ ساق بولون


ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: