دیالوگی در مورد یک پیش نویس! – قسمت دوّم از بخش دوّم


آراز- 2010-05-20 – قسمت دوّم از بخش دوّم:

ششمین «نظر و توضیح»، آقای یوسف ارائه کرده اند. ایشان معتقدند که: «درآغاز و ماقبل مقدمه ی این «پیش نویس» از شکل و علّت برگزاری جلسه بحث و گفتگوی 27 فورال توضیح نادرستی داده شده است»! و طّی تماس تلفنی با نگارنده آنرا مطرح و گفته اند که: ….

بدینجهت این توضیح با واقعیّت انطباق ندارد و لازم است که اصلاح گردد». ولی گویا بنده جوابی نا مربوط به ایشان مبنی بر: «گفتگوی 27 فوریّه را تو تنها برگزار نکردی» را داده ام!! بنده بدون اینکه قصد و نیّتی بر بستن دروغ و دروغگوئی به این نظر آقای «یوسف» باشم، تعبیر نامربوط و حتّی تغییر اظهارات خود از طرف ایشان را تنها بحساب برداشت نادرست و یا سوء تعبیر از جواب های خودم از طرف ایشان میگذارم و یکبار دیگر عین جواب به ایشان را دوباره تکرار میکنم!

قبل از هرچیزی، این نکته را باید روشن سازم که من «از شکل و علّت برگزاری جلسه بحث و گفتگوی 27 فورال»، نه از طرف آقای «یوسف» بلکه از طریق یکی از دوستان دیگر مطّلع شدم که گویا نام من نیز جزو مدعوین به این جلسه پالتالکی است. بدون اینکه قبلاً در برگزاری و یا سازماندهی آن کوچکترین نقشی داشته باشم و مضاف برآن قرار بوده که آقای ارزانش نیز در این جلسه حضور بهم رسانند و مضمون جلسه نیز در اطراف مقوله وحدت یابی تورکمنهای خارج از کشور و رفع اشکالاتی که در شرکت بعضی دوستان در آکسیونهای اعتراضی نسبت به نقض حقوق بشر از طرف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، بویژه، در آکسیون 15 فوریّه در ژنو پیش آمده بوده است. بنده از یکسو، بنا به ضرب المثل خودمان » قویئلان سیلاغئنگا ایه بولجاق بول!» جهت پاسخگوئی به احترامی که برگزارکنندگان این پالتالک به بنده ابراز داشته بودند و از سوی دیگر، جهت عرض ادب به آقای ارزانش که بعداز تبعید مجدد ایشان به آمریکا، تماسی با وی نداشته ام و استفاده و استماع دیگر دوستان شرکت کننده در آن، بعنوان تنها یک «شنونده خوب» بدون آنکه نظر یا برنامه ای از قبل تعیین شده یا اندیشیده داشته باشم، شرکت نمودم!
در این جلسه با مشاهده صداقت و شتاب قابل تحسین دوستان شرکت کننده و درآن در امر تأمین وحدت تورکمنهای خارج از کشور طبیعی بود که نتوانم در حدّ تنها یک «شنونده خوب» باقی بمانم و با کمال میل هر آنچه که بعقل ناقصم رسید برای جمع بیان کردم و اوّلین کسی که پیشنهاد تدوین و ارائه نظراتم را به من دادند، خود آقای «یوسف» بود که از طرف سایر دوستان نیز پیشنهاد ایشان مورد تأئید و پشتیبانی قرار گرفت. بنده نیز جهت اجابت درخواست این جمع، بعداز چند روز پیش نویس را با استفاده از سایر نظرات ابراز شده در آن جلسه پالتالکی تدوین و جهت انتشار بیرونی آن به این جمع ارائه دادم.

روی سخن من در اینجا با آن دسته از دوستانی نیز هست که بمحض انتشار این پیش نویس، آنرا توطئه ای از پیش تدارک دیده شده برای سقط کردن جنین وحدتی که در درون رحم شیشه ائی پالتالکی که سالها بود میخواست نطفه ببندد، اما تا به امروز نیز قصر مانده است، تلّقی کردند! این دوستان در ابراز شکّاکیّت به هرچیز خارج از جمع خود تا آنجا به پیش رفته اند که گویا نیروئی مرموز و ناشناخته از جائی سنگ بدست برای شکستن این رحم شیشه ائی وحدت ترغیب و مأمور شده اند و در اخراج فردی از میان این جمع که در این پالتالک (27/م فوریّه) نیز شرکت کرده بود، تردید و تعلل بخود راه نداده و قاطعیّت انقلابی خودرا در مقابله با این «توطئه خارجی» اثبات و فرد مذبور که از ساکنین قدیمی این غار شیشه ائی بوده است و در پرستش گوساله زرّین موعود آنها، امّا هنوز نطفه نبسته را مورد تردید قرار داده بود، بعنوان یک «مرتد» به جمع این » توطئه گران» خارجی فرستادند!

دوستان گرامی! آیا هنوز نیز زمان آن فرا نرسیده است که خودرا از مریدی «تئوری توطئه» آزاد سازیم و جان و تن خودرا از این تارعنکبوتی که مولّد آن نیز تنها خود ما هستیم رها سازیم؟ تا کی میخواهیم چرخ و فلک، ماه و خورشید را در کار توطئه علیه خودمان بدانیم؟ مگر ما در کجای جهان ایستاده ایم که دلیل اصلی و راز خلقت و آفرینش را تنها در توطئه علیه خود بپنداریم؟!
بنده بلشخّصه از وجود چنین پالتالک وحدت آفرینی که سالها نیز وجود داشته است نه خبری داشته ام و نه کسی مارا برای حضور در این جلسات «از ما بهتران» دعوت کرده بود و تنها بدنبال واکنش غیر منطقی و عصبی تعدادی از این جمع بوجود آن پی بردم. مسلّماً اگر بنده را به آن دعوت کرده بودند، با کمال میل در آن شرکت میکردم. البتّه، نه برای همسفر شدن در سفری لایتناهی در جستجوی وحدت تنها در بین جمع خود، بلکه برای اعتراض به این دوستان که چرا و با کدام مشروعیّت و حقوقی، جمعی کوچک بدون اطّلاع من و دیگران به تعیین نحوه وحدت تمامی ما و تمامی تورکمنهای خارج از کشور نشسته و آئین نامه ای برای این وحدت کاست گونه خود تعیین کرده که ذرّه ای عدول از آن و یا ورود کسی بدون موافقت تمامی این کاست، جزو گناهان کبیره محسوب و با تنبیه فرد «فاعلی» روبرو میگردد؟ تمامی اینها معنائی بجز خصوصی بودن اقدام جمعی خاص ندارد و شما کاملاً محقّ برای تشکیل آن و یا هر تشکّل دیگری هستند. امّا، تنها برای خود و نه برای دیگرانی که نه در آن مشارکت داده شده اند و نه در جریان نظریات مطرح در این جمع پالتالکی قرار دادند!

دوستان گرامی! ما با جمعی مواجه هستیم که تعیین سرنوشت خود و ملّت خود را از بالا، حتّی از طرف دولتهای تا بن دندان مسلّح نیز بر نتابیده و با آن مقابله کرده است! چه برسد به من و شما که حتّی در صورت تطابق تصامیم ما با نظر آنها نیز چنین اجازه ای را نخواهند داد! این خصلت و منیّتی است قابل تحسین و کاملاً قابل مراعات از طرف فرد فرد ما منطبق با روح دموکراسی و رعایت حریم آزادی هر فردی در جمع ما است!

دوستان گرامی!  من در صداقت شما در تلاش برای تأمین وحدت عملی تورکمنها ذرّه ای نیز شکّ و تردید ندارم. انتقاد صریح بنده تنها مربوط به شیوه عمل و زاویه ورودتان نسبت به این مسئله میباشد. اسلوب شما از نظر من متدی است که علیرغم اهداف والا و پاک شما، مارا از هدف دور و به کج راهه میکشاند و بغیر از افزودن بر محفلی دیگر بر محافل موجود حاصلی برای مانخواهد داشت. فراموش نکنیم که با نیّت خیر نیز میتوان راه جهنّم را مفروش کرد!
بنابراین، بیائید تلاشهایمان را رویهم بگذاریم و بجای کشف توطئه های نیست در جهان، به کشت توانائیها، استعداد ها و امکانات یکدیگر بپردازیم و آنرا در راه تأثیرگذاری متّحدّانه بر سرنوشت ملّتمان بکارگیریم!

امّا، در ادامه نظریات آقای «یوسف»، ایشان خواستار قید انگیزه برپائی پالتالک 27 فوریّه بودند که بنظر وی چیزی بجز داستان چندین بار تعریف شده شرکت ایشان و تعدادی دیگر از دوستان در آکسیون پانزدهم فوریّه در شهر ژنو سوئیس در رأس پیش نویس پیشنهادی نبوده و اضافه شدن مضمون اصلی این جلسه برآن که از نظر ایشان آن نیز چیزی بجز «برطرف کردن اشکالات چشمگیر ترکمنها در اینگونه موارد» نبوده است!

بنده عدم ضرورت چنین مسئله ای را به ایشان توضیح دادم و مضاف برآن گفتم که همه آگاهند که شما و دیگر دوستان در چنین آکسیونی شرکت کرده اید و جهت رفع «اشکالات چشمگیر ترکمنها در اینگونه موارد» و شرکت با برنامه و سازماندهی شده تورکمنها در آتیه نیز جمعی پیشنهاد تشکیل یک جمعیّت مدنی را داده و من نیز پیش نویس چنین طرحی را ارائه داده ام و شما هرنظری دارید میتوانید مثل دیگران علناً آنرا ارائه بدهید! باز به ایشان توضیح داده شد که من و شما هیچ امتیازی نسبت بدیگران نداریم که در پشت پرده و قبل از انتشار هر طرحی آنرا مطابق سلیقه و میل خود اصلاح و تغییر و خواست فردی خود را بجای خواست جمع بگذاریم. در مقابل اصرار ایشان مبنی برآغاز شدن شرکت در آکسیونهای اعتراضی تورکمنها در خارج از کشور تنها از شرکت ایشان در آکسیون 15 فورال ژنو، بنده حتّی تاریخچه ای کوتاه از این آکسیونها را که با شرکت در تصرّف ایستگاه رادیوئی مورد استفاده جمهوری اسلامی در برلین در سال 1988 تا مشارکت در تمامی تظاهرات حقوق بشری از طرف «کانون» و بعدها همراه دیگر تجمعات و گروههای سیاسی تورکمن در خارج از کشور تابرگزاری تظاهراتی در مقابل پارلمان اروپا در محکومیّت کشتار صیّادان تورکمن که حتّی اجازه برگزاری آن از طرف پلیس بلژیک بنام «کانون» صادر شده و ما تنها بعنوان مشارکت درآن شرکت نکرده بودیم و شرکت دو تن از همراهان خود آقای یوسف در تظاهرات ژنو در اکثر آکسیونهای اعتراضی درخارج از کشور با هزینه شخصی و با همّت فردی خودشان را بیان کردم و اینکه هیچیک از این دوستان تاکنون خواستار آویخته شدن مدالی بر سینه خود بدلیل شرکت مداوم در این تظاهرات و یا سپاسگزاری دیگران بدلیل انجام مسئولیّت اجتماعی خود، نشده اند!

بنده اصرار و پای فشاری غیر متعارف ایشان برخواست خود، بالاخره پیشنهاد کردم که، » شما نیز میتوانید مثل دیگران هرنظری را در مورد این پیش نویس داشته باشید، باطّلاع دیگران برسانید و آنرا منتشرکنید»! حال نمیدانم ایشان جمله: «گفتگوی 27 فورال را تو تنها برگزار نکردی» را از کجا آورده اند!!! لحنی که هیچگاه من بخود اجازه نداده ام آنرا در مورد فردی بکار بگیرم!

امّا، اگر آقای «یوسف» باوجود توضیحات بنده، هنوز نیز قانع نشده، و احساس میکنند که بنده به شأن و منزلت انسانی وی توهین روا داشته ام، در اینجا در حضور همگان از ایشان معذرت خواهی میکنم. با آرزوی موفقیّت برای ایشان! ادامه دارد … »»»

منبع اصلی: خوجه نفس

Advertisements
نوشته شده در سیاسی اجتماعی. برچسب‌ها: . 1 Comment »

یک پاسخ to “دیالوگی در مورد یک پیش نویس! – قسمت دوّم از بخش دوّم”

  1. links for 2010-05-21 « تورکوک بیز Türkük Biz Says:

    […] دیالوگی در مورد یک پیش نویس! – بخش دوّم از قسمت دوّم […]


ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: