پیش نویس طرحی برای تأمین اتحاد عمل ترکمنهای خارج ازکشور!


اوضاع تاریخی، سیاسی-اجتماعی کشورمان، روشنفکران ترکمن را یکبار دیگر به اتحّاد عمل در برابر اوضاع کنونی میهنمان فرا خوانده است. روشنفکران ترقّیخواه ترکمن از این رویداد با آغوش باز استقبال میکنند. ما نیز به نوبه خود این اتّحاد عمل ترکمنهای خارج از کشور را (با فرا روئی آن در داخل کشور) ضمن پشتیبانی در جهت رشد و شکوفائی این تصمیم متحّـدّانه نهایت سعی و تلاش خودرا خواهیم کرد. 

اتّحاد عمل
نشان اتّحاد عمل

این طرح تلاشی است جهت رفع این خلا و کمبود تاریخی در راستای کمک به دستیابی ملتمان به حقوق انسانی خود که با تحلیل از توان و ظرفیت به میزان واقعی امکانات و سطح رشد بالای شعور اجتماعی و ملی و مسئولیت پذیری تمامی ترکمنهای خارج از کشور,کاملا قابل تحقق میباشد. بشرطی که:

 

اولا, منافع ملی ملت خود را بر منافع سیاسی,گروهی و فردی خود ارجحیت بدهیم. 

ثانیا, دیدگاه خود در مقوله وحدت نه بمعنای استحاله کامل در یکدیگر و یا صرفا برای وحدت گرایی بدون هدف, بلکه بمعنای توافق و ائتلاف و تفاهم بر سر اهداف مشترک با حفظ اختلافات فکری و حتی شیوه و روش و رعایت حریم آزادی یکدیگر تغییر بدهیم. …   

اراز-20 اسفند 1388  

 در بیست وهفتم فورال سال جاری میلادی, نشستی پالتاکی با شرکت دوستانی ازآلمان وکانادا, برای مشاوره وهمفکری جهت غلبه برپراکندگی موجود درجامعه ترکمنهای خارج ازکشور که ازلحاظ کمی خود نیروی بزرگی محسوب میشوند ویافتن مکانیسمی برای تامین اتحاد آنها با درنطر گرفتن تمامی تنوع فکری، سیاسی وتعلقات تشکیلاتی موجود دربین آنها, بویژه درشرایط بی حقوقی کامل ملتمان درایران ونحوه پیگیری متحدانه خواستهای انسانی آنان درمجامع حقوق بین المللی، برگزار گردید. خوشبختانه روح حاکم براین نشست، روحیه اتحاد وتاکید موکدانه تمامی حاضران درسازمانیابی جامعه ترکمنهای خارج ازکشورجهت اقدامی متحدانه وعملی برای جلب افکار عمومی جهانیان به حقوق انسانی وملی ملت ترکمن درایران بویژه مجامع بین المللی حقوق بشری بوده است.
دراین نشست، ازطرف حاضران درآن از بنده خواسته شد که پیشنهادات مشخص خودرا برای تامین مکانیسمی عملی برای این اتحاد عمل, با استفاده از تمامی نظریات ارائه شده ازطرف جمع, بصورت کتبی وکنکرت به این جمع وبه تمامی ترکمنهای مشتاق دراین امر ارائه بنمایم. طرح زیر حاصل تلاشی برای اجابت درخواست این جمع است. امیدوارم با تلاش وهمفکری سایر ترکمنها درخارج از کشور این طرح تکمیل تر و کاملتر گردد.
مقدمه:
در دنیای مدرن امروز , هر دولتی علیرغم نام و مضمون, شکل و محتوای خود, در مقابل شهروندانی که در قلمرو حاکمیت آن زندگی میگنند, مسئول و جوابگوی اصلی و رسمی به خواستهای مردم و متعهد به رعایت حریم انسانی و حرمت بشری آنهاست. اما, درایران بعنوان یک کشور کثیرالملله با همبودهای انسانی متفاوت, حکومتی بر آن حکم میراند که مشروعیت خود را نه از مردم, بلکه از آن نیروی فرا انسانی و ماورالطبیعه دانسته و بعنوان نماینده خود خوانده آن , خود را نه مقید به قوانین زمینی ونه مسئول دربرابر مردم ونه جوابگو درمقابل آنها میداند. این بی مسئولیتی و عدم جوابگویی برای همبودهای انسانی متفاوت با ملت حاکم در ایران بدلیل عملکرد تاریخی و شدید شوونیسم دولتی علیه آنها, شدیدتر و رنج آورتر نسبت به نقض حقوق بشری ملت حاکم, اعمال میشود.
در سرتاسر قانون اساسی و قوانین منبعث از آن این تبعیض ما بین همبودهای انسانی متفاوت با ملت حاکم که خود نیز نه از حقوق ملی بلکه از نقض حقوق بشری خود در رنج است, کاملا مشهود بوده و با هیچ بندی از منشور جهانی حقوق بشر که بدون توجه به رنگ نژاد,زبان و ملیت, همه انسانها حق برخورداری از آنرا دارند,قابل انطباق نبوده و در تناقض آشکار با روح و نص صریح این منشور قرار دارد.
ازسوی دیگر, سرزمین ترکمنها در ایران بعنوان منطقه زیست انسانهای درجه دوم و با حقوقی پایینتر و غیر قابل مقایسه با حقوق انسانی ساکنین مستعمرات کشورهای پیشرفته در جهان ,هر روزه مورد تاراج و غارت و محیط زیست آن هم برای انسان و هم برای نباتات و حیوانات آلوده و مسموم میگردد.بکرترین جنگل طبیعی جهان و ایران یعنی جنگل گلستان به بیشه زاری مبدل شده و تالابهای طبیعی آن که محل زیست میلیونها آبزیان و پرندگان نادر در جهان است,خشک و به مراکز پرورش میگو و ماهی از طرف میهمانان ناخوانده از مرکز تبدیل گشته و آثار تاریحی ملت ما بعنوان ارثیه ای تاریحی و معرف هویت فرهنگی و هنری و تاریحی ما از طرف عناصر حکومتی معروف به آقازاده ها مورد کشف و غارت و از منطقه بیرون برده شده و در بازارهای جهانی به حراج گذاشته میشود. صنایع شیمیایی و مولد آلودگی هوا و زمین به سرزمین ما منتقل میگردد و مراتع سنتی ما به تازه واردکردکان غیر بومی واگزار و یا به میدان مانورها و آزمایشات انواع مواد آلاینده نظامی مبدل شده است. مسئله حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی جنگلها , مراتع, نباتات و حیوانات در جهان گلوبالیزه شده کنونی از حساسیت لازم و ویژه در میان نهادها و سازمانهای مربوطه وابسته به سازمان ملل برخوردار است. این مسئله میتواند زمینه اتحاد عمل دیگری برای ما جهت حفظ ارثیه نیاکانمان وانتفال سالم آن به نسلهای آینده مان بعنوان مالکیت ملی غیرقابل جایگزین قرار بگیرد و تخریب و غارت آن از طرف ارگانها و افراد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران درسطح جهانی افشا و برای ممانعت ازآن دولت ایران تحت فشار مجامع حفظ محیط زیست وسازمانهای جهانی حمایت ازحیوانات ونباتات قرار بگیرد!
متاسفانه ترکمنهای خارج از کشور تا کنون , مکانیزمی جمعی و کارآمد جهت افشا و تحت فشار گذاشتن رژیمی که ناقض تمامی حقوق بشری,ملی و آلاینده و غارتگر محیط زیست و منابع طبیعی ملتمان است, در میان مجامع حقوق بشری و نهادهای جهانی حفظ محیط زیست و گنجینه باستانی نداشته اند.
این طرح تلاشی است جهت رفع این خلا و کمبود تاریخی در راستای کمک به دستیابی ملتمان به حقوق انسانی خود که با تحلیل از توان و ظرفیت به میزان واقعی امکانات و سطح رشد بالای شعور اجتماعی و ملی و مسئولیت پذیری تمامی ترکمنهای خارج از کشور,کاملا قابل تحقق میباشد. بشرطی که اولا, منافع ملی ملت خود را بر منافع سیاسی,گروهی و فردی خود ارجحیت بدهیم. ثانیا, دیدگاه خود در مقوله وحدت نه بمعنای استحاله کامل در یکدیگر و یا صرفا برای وحدت گرایی بدون هدف, بلکه بمعنای توافق و ائتلاف و تفاهم بر سر اهداف مشترک با حفظ اختلافات فکری و حتی شیوه و روش و رعایت حریم آزادی یکدیگر تغییر بدهیم. این درک از اتحاد , یعنی آزادی همه و محدودیت برای کسانی است که میخواهند آزادی دیگران را در پای یک وحدت مکانیکی, شرمگینانه وبا ایجاد وحشت از پراکندگی با محوریت تنها یک تفکر, یک محفل و حتی یک فرد , قربانی بکنند!
موضوع: تشکیل جمعیت ترکمنهای مقیم اروپا، تورکیه، اسکاندیناوی و آمریکای شمالی.
این جمعیتها هر کدام بصورت مستقلانه در مناطق و کشورهای فوق , از طرف ترکمنهای مقیم در آنها تشکیل و از طریق یک شورای عالی با عضویت یکنفر از این مناطق و کشورها در آن. در عین رعایت استقلال جمعیتها, فعالیت آنها تنظیم و هماهنگ خواهد گردید.
تعریف جمعیت: این جمعیتها بعنوان تشکلهایی حقوق بشری و حفظ محیط زیست,فعالیتهای خود را در محدوده منشور جهانی حقوق بشر و در همکاری با سازمانهای حفظ محیط زیست وابسته به سازمان ملل و از طریق برگزاری و یا شرکت در آکسیونهای اعتراصی در خارج از کشور برای افشا، نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست ترکمنها و کمک به پناهجویان ترکمن به خارج از کشور پیش خواهد برد.
حقوق واختیارات و محدوده جمعیت : 1ـ حق ارتباط و ارسال اسناد و نامه های افشاگرانه به مجامع حقوق بشری و حفظ محیط زیست و به چهره ها و شخصیت های سیاسی, ادبی و به مقامات دولتی تأثیرگذار بر روند اجرای حقوق بشر درجهان درمحدوده کشوری یا منطقه ای خود.
2ـ ارسال فیلم های مستند و تصاویر به خبرگزاریهای معتبر جهانی و مصاحبه با رسانه های تصویری و صوتی در باره مسئله حقوق بشر و تخریب محیط زیست در ترکمنصحرا یا ترکمنستان جنوبی.
3ـ حق برگزاری آکسیونهای اعتراضی درمقابل مقرسازمانهای حقوق بشری و پارلمانهای کشوری و منطقه ای, شرکت یا مشارکت دربرگزاری آکسیونهای مربوط بحقوق انسانی مشترک باسازمانهای حقوق بشری وگروههای سیاسی درخارج ازکشور
4ـ حق تنظیم معرفی نامه و کیس پناهندگی برای پناهجویان ترکمن و معرفی وکلای زبده در امور پناهندگی به آنها,بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی و فکری آنها.
5ـ جمعیت حق دخالت و ابراز نظر در مورد فعالیتهای سیاسی سازمانها و گروههای سیاسی ترکمن و اپوزیسیون رژیم اسلامی و حق دخالت در امور مربوط به انجمنهای فرهنگی موجود در خارج از کشور را نخواهد داشت.
6ـ هیچ جمعیتی حق دخالت در حیطه عملکرد و اختیارات کشوری یا منطقه ای جمعیت دیگری را نداشته و با محترم شمردن استقلال یکدیگر, تنها حق مشاوره و تبادل تجارب با آنها و در صورت توان حق کمک مالی و مشارکت در تدوین منشور داخلی جمعیتهای دیگر در صورت تمایل و خواست خود آنها را خواهد داشت.
ساختار درونی جمعیتها :
1ـ دموکراسی در درون جمعیتها بر اساس یک نفر , یک رأی استوار خواهد بود.
2ـ جمعیت در میان اعضای متساوی الحقوق خود, حق ابراز نظر بر له یا له فعالیتهای سیاسی و گرایشلت فکری و دخالت در امور سازمانی و سیاسی آنها را نخواهد داشت.
3ـ تمامی تصامیم جمعیت در صورت موافقت تعداد پنجاه بعلاوه یک(1+50) اعضای آن رسمیت خواهد داشت.
4ـ اجرای تصامیم اکثریت برای اقلیت نظری نه اجباری, بلکه داوطلبانه وباهدف کمک به اجرای تصامیم جمعی خواهدبود.
5ـ در خارج از جمعیت هر عضو آن بعنوان شخصیتی حقیقی برای عضویت در گروههای سیاسی و فعالیت روشنفکرانه و سیاسی فردی و جمعی آزاد خواهد بود و جمعیت حق دخالت در امور مربوط به آنها را نخواهد داشت.
6ـ هر جمعیت بنا به صلاحدید اعضای خود, شورایی اجرایی متشکل از سه نفر بعنوان سخنگوی جمعیت و مسئول مالی و مسئل تدارکات برای یکدوره معین انتخاب خواهد کرد.
حقوق و وظایف شورای اجرایی:
1ـ سخنگوی جمعیت تنها حق بیان نظرات اعضای جمعیت در مجامع حقوقی, رسانه ای و در آکسیونهای اعتراضی را داشته و در بیان نظراتی که قبلا در جمعیت به بحث و نظر خواهی گذاشته نشده است, تنها با تأکید بر شخصی بودن این نظریات ,حق بیان نظر شخصی خود را خواهد داشت.
2ـ تمامی مکاتبات به مجامع حقوق بشری و به مقامات دولتی و تماس با آنها در حیطه اختیار شورای اجرایی و نه سخنگوی شورا خواهد بود.
3ـ مسئول تدارکات, وظیفه ثبت قانونی جمعیت در کشور محل تشکیل آن و تدارک برگزاری نشستهای پالتاکی یا برگزاری کنفرانس جمعی و وظیفه تبادل نظرات اعضای جمعیت با یکدیگر بوده و مسئول تهیه و حفظ مهر و کاغذ مارک دار جمعیت خواهد بود.
4ـ مسئول مالی, مسئولیت گشایش حساب بانکی بنام جمعیت و نظارت بر پرداخت مستمر حق العضویتهای اعضا به این حساب و یا به شخص خود و مسئولیت جمع آوری اعانه ها وکمکهای مجامع حقوق بشری دولتی و غیر دولتی و سازمانهای حقوق بشری جهانی درکشورویا محل ثبت جمعیت بوده وموظف به ارائه گزارش درآمدهاومخارج جمعیت به اعضای آن میباشد
معیارهای گزینش اعضای شورای اجرایی:
معیار اصلی از طرف خود اعضای جمعیت ها تعیین خواهد کردید و معیارهای زیر تنها جنبه توصیه و مشورتی دارند.
1ـ اعضای شورای اجرایی باید مسلط به یکی از زبانهای خارجی و بویژه به زبان کشور محل اقامت خود باشند.
2ـ از خصلتی پیگیرانه در تعقیب تأمین اهداف جمعی و به مسئولیتهای محوله بخود از طرف جمع برخوردار باشد.
3ـ از کیش شخصیت و تکروی و از خصائل ضد اراده و خواست جمعی و از توان ترجیح آن بر خواست فردی خود و از انحصار طلبی بدور باشد.
4ـ از خصائل مسالمت جویی و تعامل در میان جمع برخوردار بوده و از سابقه تشددآفرینی و تفرقه بدور باشد.
وظایف وحقوق شورای عالی جمعیت ترکمنهای اروپا, آمریکای شمالی, اسکاندیناوی و تورکیه:
1ـ شورای عالی با عضویت یکنفر از میان شوراهای اجرایی کشور یا مناطق و یا از میان جمعیتها بصورت دوره ای انتخاب خواهد شد.
2ـ شورای عالی وظیفه هماهنگی اقدامات دسته جمعی جمعیتها در سطح جهانی را خواهد داشت.
3ـنظریات شورای عالی برای شوراهای اجرایی کشوری و منطقه ای نه جنبه دستوری و اجرایی بلکه جنبه مشورتی و توصیه ای خواهد داشت.
4ـ تمامی تماسها و مکاتبات با سازمانهای جهانی و فرا کشوری حقوق بشری و محیط زیست سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا,کنفرانس ملتهای بدون دولت و غیره از طریق شورای عالی صورت خواهد گرفت.
5ـ شورای عالی حق تعیین مهر و کاغذ مارکدار برای خود را دارد.
6ـ شورای عالی وظیفه پیشبرد تبادل تجارب و نوع فعالیتهای حقوق بشری جمعیتهای کشوری و منطقه ای بین آنها را بر عهده خواهد داشت.
7ـ جهت طرح ویژه حقوق زنان وکودکان ترکمن یکنفراز زنان, ازیکی ازجمعیتها بعضویت شورای عالی درخواهد آمد.
شرایط وحق العضویتها درجمعیتها:
1ـ تمامی ترکمنهای مقیم خارج از ایران که بباور اکثریت اعضای جمعیتها عامل پلیس سیاسی رژیم ایران نیستند و تمامی شهروندان و ساکنین ترکمنصحرا یا ترکمنستان جنوبی مهاجر درخارج ,چون ترکهای آذری, ترکهای شمال خراسان, فارسها, ارامنه, کردها و…… حق عضویت در جمعیتها با حقوق متساوی با ترکمنها داشته و جمعیتها وظیفه دفاع از حقوق همبودهای انسانی ساکن آنها در منطقه را خواهند داشت.
2ـ جمعیتها, نه یک مجمع بزرگسالان و نه تشکلی مردانه, بلکه تمامی کسانی که به سن قانونی رسیده اند بدون در نظرداشت جنس و عقاید سیاسی خود حق عضویت در آنها را داشته و عضویت خانوادگی در این جمعیتها توصیه میشود.
3ـ هرعضو جمعیت که حق العضویت خود را به آن می پردازد, حق رأی در کلیه تصمیم گیری آنرا خواهد داشت.
4ـ میزان حق العضویتها بدون تعیین میزانی برای آن وبصورت داوطلبانه وبنا به بنیه مالی و خواست خود اعضا خواهد بود. با این شرط که هرمبلغی باید بصورت ثابت ومستمر جهت انطباق مخارج با درآمدها پرداخت گردد.
با آرزوی موفقیت. آراز

Advertisements

2 پاسخ to “پیش نویس طرحی برای تأمین اتحاد عمل ترکمنهای خارج ازکشور!”

  1. شریف Says:

    با سلام و خسته نباشید.
    چگونه عضو چنین حرکتی شویم با تشکر فراوان

  2. توضیحی مختصر در قبال یک عمل انجام شده! « خـوجـه نـفـس – Hojanepes Says:

    […] به توضیح است که چندی قبل آراز نوشته هایش با عنوان “دیالوگی درمورد یک پیش نویس” را در اختیارم گذاشت وخواست، آنها را پس از تایپ […]


ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: