گزارشی از برگزاری مراسم بزرگداشت 30 مین سالگرد شهادت 4 رهبر خلق ترکمن و


چهار شهید

نوماچ،مختوم، واحدی و جرجانی

 

مراسم باشکوه سالگرد تأسیس کانون و روز شهدا درسالن آرتیستن دانشگاه یوتوبوری رأس ساعت هیجده آغاز شد، سالن پراز مشتاقان چهار ستاره درخشان و دوستان «کانون» ازهرتیپ و گروه اجتماعی، فعالین سیاسی، احزاب و گروههای سیاسی بود بنابگفته مسئول تدارکات درحدود 400 نفر درسالن جمع شده بودند، چیزی که بنابه اعتراف مسئولین گروههای سیاسی امری نادر در تاریخ اجتماعات سیاسی این شهر بود.
هنگام افتتاح برنامه به نشانه همبستگی با این روز تاریخی، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان فدایئان خلق ایران- اکثریت وسایر گروههای سیاسی دسته گلهای بزرگی را به صحنه آوردند. سپس برنامه با اعلام یک دقیقه سکوت بخاطر احترام به شهدای خلق تورکمن آغازشد. …   

درابتدای برنامه پیام جمعی ازنیروهای روشنفکر ودمکرات تورکمنصجرا داخل کشور قرائت شد که درآن به ادامه مبارزه علیه رژیم ج. اسلامی تأکید میشد و فعالین سیاسی تورکمن داخل و خارج کشور را به اتحاد ویگانگلی دعوت میکرد. سپس احمد موسوی از زندانیان دهه شصت از سازمان فدائیان خلق ایران- اقلیت درباره نحوه ترور ناجوانمردانه چهار قهرمان تورکمن به سخنرانی پرداخت و به عاجل بودن حل مسئله ملی، نه پس از سقوط، بلکه پیش از سقوط رژیم مشروحاَ سخن گفت و با ذکر خاطره سفرش به گنبدقابوس و دیدار با ترکمنها پس از جنگ تحمیلی دوم، اینکه تمامی تورکمنها به توماج و همرزمانش از صمیم قلب حترام می گذارند سخن خود را به پایان رساند.
مجری برنامه ضمن تأکید بر مستقل بودن کانون و نحوه فعالیتهای آن، مبارزات چندین دهه ملت تورکمن از جنبش جمهوریخواهی سالهای 1300، فعالیت در صف حزب توده و نیز فدائیان و تجربیات بدست آمده به حضار اطلاعات مختصری داده و اینکه جنبش اخیر تورکمنها تحت یک سازمان ملی تحت عنوان کانون فرهنگی- سیاسی توانست بکمک نیروهای سیاسی فعال منجمله فدائیان ندای حق طلبانه خویش را بگوش تمامی ایرانیان رساند، سخن گفت.ه
در ادامه برنامه قسمت اول فیلم «حرف بزن ترکمن» به نمایش گذاشته شد که حضار با اشتیاق به تماشا و تحسین آن پرداختند، وقتی که درصحنه فیلم شیهد توماج ظاهر شد هیجان تماشاچیان و حضار به اوج رسید.
سپس نوبت به هنرنمائی گروه رقص نوجوانان کرد رسید. گروهی متشکل از چهل نوجوان دختر و پسر که به اجرای رقص فولکوریک کردی مورد تحسین تماشاچیان قرارگرفت. شایان ذکر است که گروه رقص دختران تورکمن موسوم به «کوشت دپدی» درمراسم فرهنگی مربوط به تورکمنها شرکت میکند که متأسفانه این گروه به دلائلی دراین مراسم شرکت نکرد.ه بعداز یک تنفس 15 دقیقه ای مراسم ادامه یافت. در ابتدا نماینده حزب دمکرات کردستان ایران پیام حزب را بمناسبت این روز قرائت کرد که در آن به نقش اتحاد خلقها اشاره گردید. بعداز آن نماینده حزب کمونیست کارگری- گروه حکمتیست پیامی قرائت کرد و به ادامه راه توماج ها و حاکمیت شورائی در ایران تأکید نمود.
سخنران دیگر این مراسم خانم مهندس اولگا عضو سابق سازمان جوانان حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق بود که دربخشی از سخنان خود: … من راجع به جزئیات مبارزه ملی ملت تورکمن اطلاع دقیقی نداشتم، در مطبوعات شوروی نیز آنها را چپ رو و ماجراجوها معرفی میکردند، ولی وقتی که همسرم جزئیات بیشتری را از این جنبش برایم بازگو کرد فهمیدم که چقدر به این ملت ظلم شده و می شود. درمقایسه با ترکمنستان شوروی باید اذعان کرد که ترکمنهای طرف شوروی از ابتدائی ترین حقوق انسانی یعنی تحصیل بزبان مادری شان ونحوه پوشش ملی شان محروم نگشته اند. در ترکمنستان شوروی سابق دهها روزنامه بزبان ملی منتشر میشد، در رادیو و تلویزیون ملی روحیه ملی پروپاگاندا میشد، خوانندگان و شاعران دروصف مردم خویش آزادانه سخن میگفتند. ولی ترکمنهای ایران نه تنها حتی از نامگذاری ملی به نوزادان خود محروم اند بلکه اسامی شهرها و روستاهایشان نیز در روند سیاست آسسیملاسیون رژیم حاکم به فارسی تبدیل میشود.؟. سخنرانی ایشان به روسی بود که بفارسی ترجمه گردید ومورد تشویق حضار واقع شد.ه
سپس آقای حسین مشرف از حقوقدانان معروف به ایراد سخنرانی پرداخت و «تریبونال تهران» را به منظور برپائی دادگاه به سران بقول ایشان جمهوری اعدامی و عاملین قتلهای فتوائی را مطرح نموده و شعر معروفشان را «چهار یل زیر پل» را قرائت نمودند که مورد تشویق قرار گرفت.
سپس گروه موسیقی گرگین به خوانندگی مصطفی از ایتالیا به اجرای برنامه پرداخت که بیشتر ترانه ها در وصف چهار ستاره تورکمن وشوراهای تورکمن بود که با کف زدن ممتد حضار مورد تحسین قرارگرفت.ه درطول برنامه از رادیوهای محلی شهر یوتوبوری که در رساندن پیام دعوت کانون نقش عمده ای برعهده داشتند و نیزازمسئولین » آ ب اف» آقای رضا طالبی و آقای رسول نجات مهر از مسئولین» وسترا یوتا لاندس رگیونن کونست اوک کلتور اوت وکلینگ » تشکر بعمل آمد. در ساعت یازده شب خواننده معروف و محبوب کرد دکتر شووان ترانه سرودهای انقلابی خویش را تقدیم حضار کرد که مورد تحسین قرار گرفت، طوری که جوانان حاضر در سالن به رقص و پایکوبی پرداختند.
با اینکه برنامه سالگرد قراربود حداکثر چهار ساعت ادامه یابد، این مراسم ویژه درساعت دوازده و سی دقیقه به پایان رسید.   

 —————————————–   

در حاشیه برنامه : با اینکه بیش از یکصد خانواده تورکمن در یوتوبوری سوئد زندگی می کند 16 نفر (دوخانم تورکمن) تورکمن در این مراسم شرکت کردند که جای تقدیر دارد و بیش از نیمی از آنها نیز در پایان بخش نخست سالن را ترک کردند.
از میان بحث چند نفر تورکمن در وقت تنفس:
– چرا اقلیتی ها و کردها را دعوت کردند، آنها نمی توانند حامی ملت ما باشند.  دیگری: – وقتی تورکمنها نمی آیند چه میشه کرد. در یوتوبوری دوتار زن تورکمن داریم، گروه رقص کوشت دپدی داریم نیامدند. از فعالین سیاسی یکی دو نفر بیشتر نیامدند، آنها هم در گوشه سالن نشستند و رفتند بی آنکه کلمه ای حرف بزنند. یکی دیگر از ترکمهنای شرکت کننده: – بــرای ما مهم این است که بیــایند و با ما هـــمدردی کنند، حالا این چه گوارا باشد یا ماندلا ویا حتی رجوی و یا نگهدار، مسئله اینکه کانون راه مستقل خودش را که تعیین کرده ادامه بده و مرید هیچ گروهی نباشد. یکی دیگر ازتورکمنها: – آخ، چرا ما تورکمنها اینقدر پاسسیو هستیم، آبروی ما رفت. وقتی نوبت لاف زنی باشه تا بناگوش داد میکشند ولی وقتی پای عمل بیاد همگی مثل اینکه «آب در دهن گرفته باشند» (آغزلارینا سوو آلان یالی)، فردا هم که نوبت غیبت وانتقاد برسه «ببین این کانون، اقلیتی شده، طرفدارکردها شده…» خواهندگفت.
موقع خداحافظی زن و شوهری کهنسال که باعصای دستی راه می رفتند ازمجری برنامه تشکر کرد ویک سئوال عجیبی را مطرح کرد: آقا تورکمنها تازه به این شهر آمدند؟ گفته شد خیر، آنها بیش ازبیست سال دراین شهر زندگی میکنند. پرسید: چرا قبلا مراسم یادبود چهار ستاره برگزار نمی شد؟ (چه بگیم، بگیم که ما بر سر نخود سیاه با هم درگیر بودیم، بگیم که متحد نبودیم…) گفتیم: آمادگی نبود، منبعد هرسال برگزارمیکنیم. و آنها درحالیکه لبخند می زدند، گفتند: ما به امید سال آینده زنده خواهیم ماند ودر آن مراسم شرکت خواهیم کرد.
یکی دیگر ازدوستان با یک آقای سالمند دیگری درفاصله تنفس گفتگوی کوتاهی داشته و میگوید:
جهت احترام پیش او رفته و حال احوال پرسی کردم و سر صحبت باز شد واو از خاطره خوش ملاقات با توماج را درستاد مرکزی شوراها را برایم بازگو کرد. من در تورکمنصحرا مالک زمین بودم و بعد از انقلاب مردم روستا زمینها را مصادره کردند و جهت اینکه مقداری از این زمینها را پس بگیرم به ستاد رفته و با توماج دیداری داشتم و دراین جلسه قرار براین شد که مقداری از این زمینها برگردانده شود. متآسفانه هر چه که پیش میرفت وضعیت کشورروز بروز بدتر و بدتر میشد ودیگرافق روشنی در پیش رو نبود و بار دوم که به ستاد رفتم و توماج را ملاقات کردم که برخوردی بسیار انسانی و با احترامی داشت که این تأثیرفراموش نشدنی در من گذاشت و به اوگفتم من دیگرآن مقدار زمینی را هم که قرار است باز پس داده شود را به همان روستائیان واگذار میکنم و زمینی نمی خواهم و بدین ترتیب آخرین باری بود که ایشان را ملاقات کردم و امروز بعد از سی سال وقتی شنیدم که مراسمی به یادبود آنها برگزار میشود تصمیم گرفتم که به خاطر ادای احترام به آن بزرگ مردان در این مراسم شرکت کنم.
شایان ذکر است که سیاسیون شرکت کننده در این مراسم از رده بالای کادرهای سازمانی و تشکیلات خودشان بودند.ه مراسم توسط چهار دوربین بصورت حرفه ای ضبط گردید که بتدریج کانالهای تلویزیونی مختلف آنرا پخش خواهند کرد، ضمنا پس از آماده شدن بخشهائی آن در یوتوب قرار خواهد گرفت.
جا دارد ازخانمها و دوستان تیم تدارکات وحفاظت و کسانی که دروقت تنفس مهمانان را با نوشیدنی وساندویچ پذیرائی کردند تشکر کرد.   

منبع: بنقل از وبلاگ گنگش – ایل گویجی ارگان کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

یک پاسخ to “گزارشی از برگزاری مراسم بزرگداشت 30 مین سالگرد شهادت 4 رهبر خلق ترکمن و”

  1. اورمولو تايماز Says:

    تورك ميلتي گرك اوزون تانييب صاحيب چيخسين. بو شهيد لرين ايل دونومون باش ساغ ليقي وريرم. ياديمداديكي اله بو سردار دكتر پاسدار رضايي و دوزدوزاني بو عزيز لري شهيد الديلر. بو بهزاد نبوي اصلاح طلب ده تبريزده خلق مسلمانين باشينا بو فاجعه لري گتيدي. اونوتماماق گركير يوخسا باشيميز ينه ده بورك سيز قالاجاق


ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: